Hopp til innhold

Rennsøknader 2014-15

Fristen for å søke om langrenn og turrenn for sesongen 2014-15 er 15. september. Her finner du mer informasjon om hvordan du går fram!

Alle rennsøknader skal legges inn i www.sportsadmin.no.
Enkel brukerveiledning for online rennsøknad i SportsAdmin finner du på følgende link: https://itinfo.nif.no/SportsAdmin_Arrangement#Opprett_arrangement

Den som skal legge inn arrangementene, må ha tilgang som arrangementsansvarlig i klubben. Ta kontakt med skikretsen dersom dere trenger hjelp til dette, oppland@skiforbundet.no

NB! Vær innlogget med din klubb og ski i Sportsadmin, ikke logget inn med klubb og gren. Dette er viktig for at rennet skal vises riktig i online terminliste.

Siste frist: 15. september.

Alle søknader skal utskrives i tråd med følgende retningslinjer:

 • ønsket stilart
 • ønsket type renn (sprint, skicross, duathlon, fellesstart, enkeltstart osv.)
 • om dere ønsker å søke cuprenn - og da hvilken cup
 • om stadion, løyper m.m. eventuelt legger begrensninger for hva dere kan arrangere
 • om søkt dato er fastlåst, eller om denne kan endres. Langrennskomiteen (LK) forbeholder seg retten til å ikke føre opp renn dersom oppført dato ikke er gjennomførbar ifht. helheten i terminlista og annen dato ikke er mulig for arrangør.
 • navn og mail-adresse til TD som klubben stiller til disposisjon for andre renn sesongen 2014-15 SKAL legges inn i kommentarfeltet på søknaden.

Vedr. KM-arrangement:

 • Vårmøtet i LK oppfordret arrangører med 'store anlegg' til å søke om KM-arrangementene.
 • Den 'nasjonale' KM-helga er oppsatt til 24-25. januar. Det er et ønske om å ha individuell start (lørdag) som kan ha med alle klasser, og fellesstart (søndag) for klasene 13 år og eldre
 • KM sprint og stafett kan søkes om på datoer som er ønskelig for arrangør. LK har dessverre ikke klart å komme fram til datoer for KM-helg nr. 2 (med sprint og stafett)

NB! Klasser m.m. legges inn etter at dere har fått tildelt arrangementet.


LK forbeholder seg retten til å sette opp terminlista etter søknader forå ivareta følgende hensyn:

 • geografisk spredning (bl.a. mht. samarbeidsavtaler knyttet til cuprenn)
 • spredning av type renn, stilart og øvelsesform
 • type renn etter behov for uttaksrenn til kretsstafetter
 • tilpasset NSF terminliste

Når dere vurderer hva dere skal søke på- og på hvilket tiddspunkt - ta gjerne utgangspunkt i siste sesongs terminlister, hhv. langrenn og turrenn.  Erfaringsmessig ønsker mange å arrangere skirenn i februar, men sesongen er mye mer enn denne måneden!

Videre framdriftsplan:

 • 15. september                       søknadsfrist
 • medio september                LK utarbeider høringsutkast
 • 15. oktober                            høringsfrist
 • medio oktober                     LK fastsetter terminlista
 • høstmøte LK 24. oktober   terminlista presenteres

VIKTIG!
Iht. tidligere vedtak må alle klubber som søker renn også stille med minimum én Teknisk Delegert (TD) til disposisjon for skikretsen for hvert renn som klubben ønsker å arrangere. Dette er for at vi skal få avviklet alle renn iht. reglementet. Klubber som ikke stiller med TD, får ikke arrangere renn.
Det vil bli arrangert TD-kurs for både gamle og nye TD'er i løpet av høsten.

 

Spørsmål kan rettes til terminlisteansvarlig i LK, Hanne Kvåle, hanne.kvale@g-sport-brandbu.no eller mobil 951 71 110.

Lykke til med arbeidet,
og husk fristen: 15. september!

NIF-EPI03, 03