Hopp til innhold

Snøproduksjonsanlegg

Kulturdepartementet har økt maksimalgrensen for tilskudd til snøproduksjonsanlegg.

Det kom en gledelig melding til ski-Norge denne uka ettersom maksimalgrensen til snøproduksjonsanlegg er økt fra 700 000 til 1 000 000 kroner.

Dette gjelder for tilskudd til snøproduksjonsanlegg:
Det kan gis tilskudd til snøkanoner, pumper, vannbasseng, tilførselsledninger og annet utstyr som er nødvendig for snøproduksjon. Nødvendige offentlige tillatelser og konsesjoner for eventuelt uttak av vann fra vassdrag eller bygging av vannbasseng må foreligge før spillemidler kan utbetales.

Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 1 000 000.

NIF-EPI03, 03