Hopp til innhold

Erik Røste og Anders Solheim under Skitinget i helga.

Avtale om antidoping

Norges Skiforbund har inngått en samarbeidsavtale med Antidoping Norge rundt konseptet Rent Særforbund.

- Vi gleder oss til å samarbeide med dere, og ser frem til å implementere dette i organisasjonen. Dette vil vi se resultater av fremover, sa skipresident Erik Røste.

Avtalen innebærer at forbundet forplikter seg til å sette antidopingarbeidet på dagsordenen og gjennomføre tiltak som er beskrevet i en handlingsplan. Dette ble vedtatt på Skitinget i helga hvor klubb, krets, støtteapparatet, forbundet sentralt og utøverne kommer til å bli involvert. Antidoping Norge forplikter seg til å veilede, bistå og fasilitere gjennomføringen av tiltakene i organisasjonen. 

- Med dette omfanget som det legges opp til her, vil dette være den beste vaksinasjonen skiidretten kan gjøre, mente daglig leder for Antidoping Norge, Anders Solheim.

Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen, samtidig som prosjektet tar høyde for idrettens egenart. Konseptet skal sikre et minimum av antidopingkunnskap i organisasjonen, og vise tydelige holdninger til doping gjennom konkrete handlinger.

- Vi har alltid vært en pådriver i det internasjonale- og det nasjonale antidopingarbeidet. Med dette konseptet tar vi antidopingarbeidet til et nytt nivå i forhold til holdningsskapende forebyggende arbeid. Dette vil bli et godt verktøy fremover, sier Røste.

Antidoping Norge ønsker å samarbeide tett med særforbundene om det forebyggende antidopingarbeidet.

Antidoping Norge tror et effektivt, godt og målrettet informasjons- og forebyggende arbeid er helt avhengig av at særforbundene selv tar et eierskap. Antidoping Norge har derfor etablert konseptet Rent Særforbund.

NIF-EPI03, 03