Hopp til innhold

Visepresident Eva-Tine Riis-Johannessen og skipresident Erik Røste.

Erik Røste gjenvalgt

På Skitinget i Loen ble det valgt nytt skistyre, grenkomitéledere og nestledere for perioden 2014-2016, samt andre komiteer.

Erik Røste fra Gjøvik og Vind IL ble enstemmig gjenvalgt som skipresident for perioden 2014-16. Eva Tine Riis-Johannesen fra Ready IL, som deltok på årets vårmøte i Oppland Skikrets, ble valgt som ny visepresident.

I grenkomiteene er ble Arne Åbråten fra Midtre Brandbu UIL valgt som nestleder i hoppkomiteen, mens Kenneth Nordahl-Pedersen fra NTG Lillehammer går inn som medlem i Freestylekomiteen.

Marit Roland Udnæs fra Lillehammer Skiklub ble valgt som nestleder i valgkomiteen, mens Jan Arild Berg fra Etnedal Skilag er varamedlem i Kontrollkomiteen.

Vi gratulerer alle med vervene og ønsker dem lykke til de neste to årene, fram mot Skitinget 2016 i Trondheim!

Disse ble valgt, Skistyret:

President: Erik Røste                                              
Visepresident: Eva-Tine Riis-Johannessen

Styremedlemmer:
Tor Bach, Gunhild Dugstad, Tove Moe Dyrhaug, Audun Grønvold, Toril Skaflestad og Asgeir Moberg (ansattes representant - valgt blant de ansatte i NSF).

1. varamedlem: Charles Tøsse                           
2. varamedlem: Arvid Wisløff           


Øverst fra venstre: Charles Tøsse, Toril Skaflestad, Erik Røste, Eva-Tine Riis-Johannessen, Tor Bach, Arvid Wisløff, Gunhild Dugstad, Tove Moe Dyrhaug og Asgeir Moberg.
Nederst fra venstre: Håkon Wibstad, Torbjørn Skogstad, Paul Einar Borgen, Bente-Lill Romøren, Birger Goberg og Elling Breivik. Audun Grønvold var ikke tilstede.


Skistyret og grenkomiteene

Alpinkomiteen: Elling Breivik (leder), Karina Birkelund (nestleder), Anne Cathrine Enstad (medlem), Lars Inge Graabak (medlem), Nina Baardseth (medlem), Andrea Bell Pedersen (ungdomsrepresentant).

Freestylekomiteen: Håkon Wibstad (leder), Mikkel Berg (nestleder), Kenneth Nordahl-Pedersen (medlem), Ingvild Kvåle Bergesen (medlem), Bjørn Isaksen (medlem) og Julie Brendengen Jensen (ungdomsrepresentant).

Langrennskomiteen: Torbjørn Skogstad (leder), Nils Kristian Nakstad), Runa Skyttersæter (medlem), Sissel Sveen Frogner (medlem) og Marius Vegheim (ungdomsrepresentant).

Hoppkomiteen: Bente-Lill Romøren (leder), Arne Åbråten (nestleder), Oddny Estenstad (medlem), Olav Magne Dønnem (medlem), Trine Kvil (medlem) og Silje Sprakhaug (ungdomsrepresentant).                     

Kombinertkomiteen: Paul Einar Borgen (leder), Roald Olsen (nestleder), Espen Rian, Inge Oftebro, Eirik Kruse og Gyda Enger (ungdomsrepresentant).

Telemarkkomiteen: Birger Goberg   (leder), Per Olav Tangen (nestleder), Elin Østerud (medlem), Magnhild Brynhildsen (medlem), Martin Bartnes (medlem) og Jørgen Steen Holst (ungdomsrepresentant).

Kontrollkomiteen: Kari Uglem (leder), Sveinung Karlsen (nestleder), Sigvart Morken (medlem), Hanne Toftdahl (varamedlem) og Jan Arild Berg (varamedlem).

Lov- og påtaleutvalget: Andreas Ekker (leder), Pål Th. Teigen (nestleder), Petter Grønås (medlem), Lilly Schøyen (varamedlem) og Ruth Schmid (varamedlem).

Valgkomiteen: Sverre K. Seeberg (leder), Marit Roland Udnæs (nestleder) og Ola Evjen (medlem).

Skitinget neste gang arrangeres i juni 2016 i Trondheim.

NIF-EPI03, 03