Hopp til innhold

FIS-liste alpint 2014-15

Det er tid for innmelding/utmelding på FIS-lista alpint for sesongen 2014-15. Siste frist for å sende inn endringer til kretskontoret er mandag 2. juni.

Alle utøvere f.o.m. junior som skal delta på alpine FIS-renn neste sesong, må stå på FIS-lista og ha eget codexnummer. Her ligger en oversikt over løpere fra Oppland som pr. i dag ligger inne på FIS-lista.

Klubbene bes gjennomgå denne listen og melde klubbvis tilbake  til oppland@skiforbundet.no innen mandag 2. juni:

1) hvilke løpere som fortsatt skal stå på lista
2) melde inn nye løpere
3) melde fra om eventuelle løpere som skal strykes fra lista

Nye løpere må fylle ut og undertegne FIS-løpererklæring (Athlete's Declaration). Ingen løpere blir påmeldt FIS-lista uten å ha undertegnet erklæringen.
NB! Løpere under 18 år må ha underskrift fra foreldre/foresatte.
Erklæringen(e) skal sendes til skikretsen sammen med påmeldingen.

Prisen er kr. 375,- pr. løper. Etteranmelding kr. 700,-

Løpere på skigymnas må sørge for påmelding via sin klubb, slik at vi slipper unødvendige etteranmeldelser.

Kretsen vil sende samlet påmelding og forskuddsinnbetaling av påmeldingsavgift til Skiforbundet.

Klubbene faktureres fra krets i etterkant når vi har mottatt faktura fra NSF.

NSF betaler påmeldingsavgiften for løpere på sentrale lag.

Spørsmål?
Ta kontakt med kretskontoret v/Ellie, oppland@skiforbundet.no eller tlf. 977 71 953.

NIF-EPI03, 03