Hopp til innhold

Tildelte prosjektmidler

Styret i Oppland Skikrets har fordelt prosjektmidler på innkomne søknader, se oversikt over prosjekt som har mottatt støtte fra skikretsen.

Det kom inn totalt 11 søknader fra klubber på de 100.000 som var utlyst,
se utlysningssaken HER.

Tre av søknadene ble av styret vurdert til å ligge utenfor utlyste kriterier, da de var knyttet til anlegg og hjelpemidler. For disse finnes det andre økonomiske støtteordninger der man kan søke om midler.

Følgende klubber/prosjekt har fått tildelt midler for sesongen 2014/15:

Klubb Prosjekt Tildelt beløp
Gjøvik Toten Langrenn rekrutt Treningssamarbeid 15-16 år 10.000
Svea Skilag Jentesamlinger Hadeland 10.000
Svea Skilag Riktig ernæring   7.000
Brandbu IF Idrettsaktiviteter for utviklingshemmede 10.000
Valdres Ski Treningssamarbeid Valdres 13-17 år 10.000
Gjøvik Skiklubb Treningssamarbeid Team-X 10.000
Lillehammer Skiklubb Treningssamarbeid alpint 10.000
Lillehammer Twintipklubb Utvikling av twintipmiljø Lillehammer 10.000

I tillegg har grenene i skikretsen fått tildelt prosjektmidler etter søknad fra en egen pott på 100.000. Dette er penger som er øremerket aktivitet i gren, som også kommer klubbene til gode.

Hopp
... prosjektmidler til utdanning av nåværende og tidligere NTG-elever til Trener I-kurs etter ny trenerløype, kr. 16.585

Alpint
... breddesamlinger alpint 2014-15, for U12, U14 og U16, kr. 33.170

Freestyle
... tilskudd ifbm. arrangement NM og HL Freeski i Hafjell april 2015

Langrenn
... diverse prosjekt, bl.a. samlinger, rekruttering unge tillitsvalgte og kretstilbud knyttet til nasjonale renn, kr. 66.335

Vi takker for mange gode søknader!
Skikretsen har satt av en ny pott med prosjektmidler i budsjettet for 2015, disse vil bli utlyst høsten 2015.

 

NIF-EPI02, 02