Hopp til innhold

Utlysning prosjektmidler

Oppland Skikrets utlyser også for sesongen 2014-15 prosjektmidler som klubbene kan søke på, les mer om kriterier, søknadsfrist m.m. her.

Oppland Skikrets har også i år satt av kr. 100.000 til tiltak og prosjekter ute i klubb og gren. Prosjektene må gjennomføres i løpet av sesongen 2014-15, og kriteriene tar utgangspunkt i spesifikke punkter i Skikretsens handlingsplan for 2013-15.

Har din klubb en idé om tiltak/prosjekt innen ett eller flere av følgende områder:

Breddeidrett, rekruttering og folkehelse

…  Klubbaktivitet for barn 6-12 år

  • OSK skal bidra til å øke deltakelsen i Telenorkarusellen
  • OSK skal arbeide for å øke antall registrerte barn 6-12 år i Idrettsregistreringen

…  Klubbaktivitet for ungdom 13-19 år

  • OSK skal stimulere til lokalt klubbsamarbeid for tilrettelegging av gode treningstilbud for utøvere med ulike ambisjoner
  • OSK og grenkomiteene skal videreføre og –utvikle tilbudet om miljøsamlinger

…  Skiidrett for utøvere med nedsatt funksjonsevne

  • OSK skal, sammen med skiklubber og andre naturlige samarbeidspartnere, legge til rette for gode treningstilbud for utøvere med nedsatt funksjonsevne

Kompetanseutvikling

  • OSK ønsker å rekruttere flere ungdommer og tidligere utøvere til leder- og trenerverv


Søknadssum per prosjekt: Inntil kr. 10.000,-
Fyll ut søknadsskjema med all etterspurt informasjon, inkl. budsjettskisse.
Søknader sendes til oppland@skiforbundet.no  eller Oppland Skikrets, Fakkelgården, 2624 Lillehammer.

Søknadsfrist: 1. desember 2014

Behandling og innstilling fattes på skikretsens styremøte 8. desember
Last ned utlysningen som pdf-fil.

Evt. spørsmål…
rettes til administrasjonssjef Ellie Lein, tlf 977 71 953 eller e-post oppland@skiforbundet.no

nif-epi04, 04