Hopp til innhold

Trener II-kurs

Det er fortsatt mulig å henge seg på vinterens Trener II-kurs, neste samling er søndag 7. desember. Påmeldingsfrist 3. desember.

Hvor og når?
7. desember 2014              Håkons Hall, Lillehammer
16-18. januar 2015             Natrudstilen/Sjusjøen
???                                         Ny førstesamling for de som hopper på f.o.m. 7. desember

I tillegg kommer obligatorisk e-læringsmoduler.

Kursholder
Ingunn Fossmellem, ingunnfossmellem@hotmail.com

Målgruppe
Trener II tar sikte på å øke kompetansen innenfor trening av unge langrennsløpere i aldersgruppen 13-16 år. Kurset fokuserer i stor grad på å øke kunnskapen om tekniske krav for aldersgruppen, samt øke deltakerens kompetanse innenfor treningslære. Det nye Trener II-kurset er mye grundigere ('dypere') enn det ganle Trener 2-kurset.

For å gjennomføre kurset kreves det at du har både klassisk og skøyteski, og er motivert for å prioritere de timene som skal til.

Opptakskrav
Gjennomført nytt Trener I (eventuelt T1 og T2 etter gammel trenerløype) og 45 timer praksis etter gjennomført Trener I-kurs (Last ned skjema for å få praksisen godkjent)

Moduloversikt

Kursets varighet: 75 timer.

Temaer:
*
Hva har vi med oss fra Trener I?
* Innledning om arbeidskrav og utviklingstrap
* Utholdenhetstrening
* Utholdenhetstrening barmark
* Utholdenhetstrening snø
* Styrke-, spenst- og hurtighetstrening
* Koordiasjons- og basistrening. Uttøyning
* Langrennsteknikk, teori
* Langrennsteknikk, klassisk
* Langrennsteknikk, skøyting
* Rulleskitrening
* Aldersrelatert trening 2
* Utviklingstrappa som verktøy
* Treningsplanlegging
* Frisk utøver/idrettsskader
* Kosthold/Sunn jenteidrett/idrettsernæring
* Antidoping/Ren utøver
* Trenerrollen og klubbmiljø
* Mental trening og motivasjon
* Funksjonshemmede (utstyr, tilrettelegging, konkurranser)
* Regler og retningslinjer
* Praktisk-metodisk gruppeeksamen

Les mer
Skiforbundets sider om trenerkurs


TIDSPLAN for samlinger

Søndag 7. desember 2014
10.00 – 13.00     teori – Modul 2.6.1, 2.2.3 og 2.2.4
13.00 – 14.00     Lunsj + skifte
14.00 – 18.00     Praksis – modul 2.6.1, 2.2.3 og 2.2.4 (gymsal)

Fredag 16. januar 2015
18.00 – 21.00     teori – modul 2.3.1
21.00 – 22.00     teori – modul 2.5.7 

Lørdag 17. januar 2015
09.00 – 12.00     praksis – modul 2.3.2
12.00 – 12.30     lunsj
12.30 – 15.30     praksis – modul 2.3.3
15.30 – 17.00     praksis – modul 2.5.3 

Søndag 18. januar 2015
09.00 – 12.00     praksis – modul 2.2.2 + 2.7.2
12.00 – 13.00     Lunsj
13.00 – 16.00     Praktisk metodisk eksamen

Påmelding
Evt. nye deltakere kan melde seg på kurset via www.idrettskurs.no eller  www.minidrett.no,
siste frist onsdag 3. desember.

Pris
Samlet pris for hele kurset kr. 3000, inkl. kursmateriell. Faktureres klubb.
Overnatting er ikke inkludert.

Overnatting
Overnatting er ikke inkludert i prisen.
Dersom det er ønske om samordning av overnatting, ta kontakt med skikretskontoret (se kontaktinfo under)

Spørsmål
kan sendes  til skikretskontorene ved Jan Olav Andersen, janolav.andersen@skiforbundet.no eller Ellie Lein, ellie.lein@skiforbundet.no.

nif-epi04, 04