Hopp til innhold

Skianlegg i Oppland

Skikretsen jobber med å kartlegge alle skianlegg i Oppland. Det er fortsatt mulig for klubbene å sjekke sine anlegg og sikre at informasjonen er korrekt. Sak oppdatert 13. november.

Kartlegging av skianlegg i Oppland er en viktig del av prosessen med å ha klar en Anleggsplan for godkjenning på Skikretstinget i juni 2015.

Den informasjonen som ligger her, vil være viktig ved alle prioriteringer knyttet til anlegg i årene som kommer.

En stor takk til Søndre Ål Sportsklubb, Øyer-Tretten IF og miljøet rundt Skei, som har kvalitetssikret sine anlegg i oversikten.

Det er fortsatt mulig for dere ute i klubb til å hjelpe oss med følgende:

Kvalitetssikring av data
Alle skianlegg, både store og små, er registrert i en excel-fil, KLIKK HER for å laste ned (0ppdatert pr. 01.11.14) Anleggene er sortert pr. gren, hhv. langrenn, alpint og hopp, sjekk fanene nederst i excel-filen.
NB! Dersom dere får opp et bilde som ber om brukernavn og passord, trykk på cancel!

Anleggene er hentet ut av oversikten over eksisterende anlegg som ligger inn på www.idrettsanlegg.no. Vi er klar over at denne listen ikke er helt oppdatert, og det er også grunnen til at vi ber om deres hjelp.

Utviklingplaner
Hvilke utviklingsplaner har klubben for sine anlegg?

Spillemidler
Har klubben mottatt spillemidler til anleggene, og i så fall hvor mye og når?

Vi setter stor pris på om dere ute i klubbene kan sjekke de anleggene som står oppført for din klubb. Ta kopi av excel-filen, før inn endringer med rødt og send det til leder i skikretsens Anleggskomite, Fred Arne Hessen, fredarne.hessen@hvskd.no. Det er særs viktig at anleggsplanen blir så korrekt som mulig, da denne vil danne grunnlag for alle prioriteringer vedr. anlegg i årene som kommer.

Svarfrist: Så snart som mulig!

Spørsmål?
... kan rettes til Fred Arne Hessen, fredarne.hessen@hvskd.no, tlf. 990 97 603.

Takk for hjelpen!

NIF-EPI01, 01