Hopp til innhold

Erik Røste (NTB Scanpix)

Full momskompensasjon

Alle idrettslag som har bygget anlegg og ikke fått full momskompensasjon i 2014, går en glad jul i møte.

Regjeringen fyller opp behovet slik at alle får full kompensasjon – også i 2014.


– Dette var strålende levert av kulturministeren, sier idrettspresident Børre Rognlien. 

– Regjeringen vil foreslå å bevilge 48,9 millioner kroner i nysalderingen av budsjettet for 2014. Det betyr at det blir full oppfylling av momskompensasjonen for bygging av idrettsanlegg også for 2014.  Det var, som vi husker, kun satt av tilstrekkelig med ressurser til at ca 57 prosent av utgiftene til moms ville blitt refundert.  Nå får alle som har bygget, de pengene de har budsjettert med.Dette var et poeng skipresident Erik Røste understreket i stortingshøringen om statsbudsjettet for 2015.

- Dette er en gledens dag for oss, og denne saken er ski-Norge veldig opptatt av, sier Røste.

Takker kulturministeren
Idrettspresidenten takker kulturminister Thorhild Widvey for at hun har hørt på idretten. Dette forenkler økonomien og hverdagen for 300 idrettslag over hele landet, som fram til i dag har måttet regne med mindre penger i kompensasjon for moms på anlegget sitt enn det de regnet med på basis av tidligere erfaring.

– Jeg synes det er på sin plass å gratulere hverandre med dagen.  Dette vil stimulere flere idrettslag til å bygge idrettsanlegg – og det tjener alle på.  Med samme rammevilkår når det gjelder moms, blir det flere idrettsanlegg fordi idretten bygger rimeligere enn det offentlige på grunn av frivillig dugnadsinnsats.  


 – Nå må vi bare håpe at ordningen for 2015 og fremover blir en rettighetsstyrt ordning slik at idrettslag med trygghet for momskompensasjon kan planlegge og bygge sine anlegg, sier Rognlien.

NIF-EPI03, 03