Hopp til innhold

Spillemidler til utstyr

Tilskuddsordningen for spillemidler til utstyr videreføres i 2014. Husk søknadsfrist 29. oktober!

Ordningen gjelder alt utstyr kjøpt inn/kjøpes inn etter 1. januar 2014 og frem til fristen for innsendelse av kvitteringer (ca 20. februar 2015).

Årets søknadsfrist er 29. oktober.

I perioden 02. oktober til 29. oktober kan klubber søke om spillemidler til utstyr.
Søknad fremmes gjennom Klubben Online, og alle klubber har fått tilsendt e-post med passord fra NIF. Har ikke klubben fått dette, kontakt Klubbsupport, og dere må sjekke kontaktadressen deres i SportsAdmin/Klubben Online.

NB! For klubber med flere grener, er det viktig at dere samler søknaden deres,slik at en gren ikke blir ”utelukket” fra å søke.

Det dekkes inntil 1/3 av utgift til utstyret. Tilskudd er minimum 3.333 kroner, og maksimum 300.000 kroner.

Skiutstyr som er stønadsberettiget:

 • Langrenn rulleski – lagsutstyr (rulleski for utlån til de som ikke har dette selv, ikke personlig utstyr)
 • Tidtakerutstyr som støtter emit/TAG løperbrikker (brikkene samt PC/printer er ikke støtteberettiget).
 • Alpint – tidtakerutstyr (ikke PC/printer)
 • Langrennskjelke (til bruk for funksjonshemmede)
 • Alpint sit-ski (Dual ski er også støtteberettiget. Ski-cart og Bi-ski er ikke støtteberettiget).
 • Alpint slalåmstaur (portflagg er også støtteberettiget, ikke monteringsutstyr/bagger etc)
 • Alpint B-sikkerhetsnett (anbefalt 20 m med minimum 14 staur/klips til disse)
 • Hopp sporsetter (spormal for hopp)
 • Barneskipakker til telemark og hopp (barneskipakke til telemark og hopp for utlån til de som ikke har eget utstyr: Bestilles via idrettsbutikken.no (ski, bindinger og støvler)
 • Utstyrspakke til skileik (eksempler på utstyr er: Porter i ulike varianter, portaler, mobile hopp, orgeltramp og andre mobile elementer).
 • Treningsutstyr Freestyle (trampoline/skumprodukter/airtrack)

NB! Ordningen er ikke for støtte til personlig utstyr eller driftsutstyr.

Tildeling til klubb skjer ca. 5. januar 2015 og fristen for innsendelse av dokumentasjon vil være ca. 20. februar. Alle klubber som har søkt, får melding om hvem som mottar midler (sendes ut pr e-post), og dette offentliggjøres også på NSF sine sider.

Kontaktperson
for Norges Skiforbund er Marit Gjerland, tlf 97675764, e-post: utstyr@skiforbundet.no

For tekniske spørsmål vedrørende utfylling av søknad, kontkat Klubbsupport på tlf. 03615, e-post support@idrettsforbundet.no

Link til brukerveiledning søknad.

INFORMASJONSBREV FRA NSF

 NIF/Spillemidler til utstyr

NIF-EPI02, 02