Hopp til innhold

Kvitfjell sikrer mot flom

Etter flere år med store flomskader, er nå finansieringen på plass til å iverksette flomsikringstiltak i alpinanlegget.

I 1995, 2011, 2013 og 2014 stod hele målområdet i Kvitfjell under vann. Ved hver anledning har store deler av infrastrukturen og bygningsmasse blitt skadet og forringet. Også utstyr som benyttes av alpinanlegget og World Cup arrangøren, har blitt ødelagt og gått tapt. Etterarbeidene har hver gang vært store og krevende.

Den gode historien er som følger: Tidligere i år ble det prosjektert en flomvoll som skal beskytte alle bygninger og infrastruktur i målområdet ved en mulig neste flom. Og arbeidene med vollen, som hovedsakelig bygges på den veien som omkranser målområdet i dag, er i gang. I tillegg skal det bygges en pumpestasjon som kan pumpe vann fra innsiden og ut etter behov, når en flomsituasjon er i ferd med å oppstå. Pettersen Maskin AS er tildelt oppdraget som blant annet inkluderer innkjøring av betydelige morenemasser fra Myhre Grustak.

Finansiering på plass
Vi har diskutert en slik løsning siden flommen i 2013. Finansieringen falt arrangøren, Ringebu kommune og Kulturdepartementet " opplyser daglig leder i anlegget Odd Stensrud. Han fortsetter: Jeg tror ikke målhuset og andre bygninger som har vært under vann, vil tåle en flom til. Derfor er dette en gledens kapittel.

Også utstyrsansvarlig i WC organisasjonen, Roger Theodorsen smiler bredt, - en stor usikkerhet fjernes og et betydelig arbeid spares sannsynligvis i årene fremover.

NIF-EPI02, 02