Hopp til innhold

Regionsmøte hopp

NSF Hopp inviterer til regionalt høstmøte på Lillehammer lørdag 16. november kl. 11-17 på i NTG Lillehammer sine lokaler.

I forbindelse med at NSF reorganiseres, ønsker de nå å avholde lokale, regionale høstmøter. Til møtet på Lillehammer inviteres sentrale personer innen hoppmiljøet i følgende skikretser: Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Hordaland.

Fra  NSF administrasjon kommer Clas Brede Bråthen, Arne Åbråten og Tore Øvregård

Målet er å få opp problemstillinger som man sliter med i hoppmiljøene  kretsene, slik at vi kan lage nye, gode handlingsplaner ut i fra dette. 

Vi ønsker å bygge opp våre team som kompetansesentra, i samarbeid med de lokale kretsene, slik at det blir en enklere jobb for både klubber, team, kretser og komiteer.

Vi ønsker at det skal jobbes mye mer strategisk enn det det gjøres per i dag.

 De ansatte i kretsene vil også bli sentrale i dette arbeidet, da vi ønsker at de vil støtte de lokale hoppkomiteene til å jobbe videre med temaene vi kommer fram til på møtet.

 De som ønsker å delta, sender en e-post til Tore Øvregård i NSF.

Foreløpig agenda:
Innledning 
- Omorganisering av Toppidrettssatsningen
- Hvilke utfordringer ser vi?

Ny arbeidskravsanalyse for hopperne

Utdanning/Kurs/Arrangement

Team som kompetansesenter
- hva ønsker vi?
- hvem skal ha ansvar for hva?

Ansatte i krets, HKer i krets, Team og klubber.

Rapporter fra kretsene

Hver krets bes om å rapportere om status, og om de viktigste utfordringene som finnes i kretsen.

På bakgrunn av rapportene og det vi har gått gjennom i løpet av dagen, ønsker vi å lage en handlingsplan per krets med prioriterte områder og ansvarsområder.

NIF-EPI03, 03