Hopp til innhold

Bli hoppdommer?

Det vil bli satt opp kurs for nye kretsdommere i hopp i løpet av november/desember 2013.

Det arrangeres mange hopprenn i Oppland skikrets i løpet av en sesong. Til disse hopprennene stiller Oppland skidommerlaug med TD (Teknisk delegert) og hoppdommere.

 Vi oppfordrer nå alle som kan tenke seg en rolle som hoppdommer på kretsnivå til å benytte seg av muligheten til å ta kurs før sesongstart.
Kurset vil bli lagt til en helg i november/desember, med start fredag ettermiddag og avslutning lørdag ettermiddag. Mer konkret informasjon kommer så snart det er på plass.

Dersom dette er noe for deg, send gjerne en e-post til oppland@skiforbundet.no der du melder din interesse.

Dersom du har spørsmål, kan disse rettes til leder av Oppland Skidommerlaug, Johan Inge Rønningen, johingr@online.no eller telefon 995 82 942.

NIF-EPI02, 02