Hopp til innhold

Har du hatt utlegg på vegne av Skiforbundet?

Skiforbundet har fra 2019 innført ny rutine for de som har hatt utlegg på vegne av oss.

For de som har levert utlegg i forbindelse med reise etc i regi av Skiforbundet tidligere og har levert skjemaet som tidligere er kalt «Utgiftsrefusjon», skal fra og med 2019 levere dette i Visma.net Expense.

Her fyller du selv inn utgiftene og legger ved kvitteringene.

I den anledning må følgende fylles ut og sendes til nina.eskedal@skiforbundet.no:

Navn: 
Adresse:
Postnr:/Sted:
 
Epost:
Fødsels/Personnr.:
Bankkontonr:
Avdeling utgiftene tilhører:

De som ikke ønsker å oppgi personnr i epost må ringe Nina Eskedal og informere om dette.

NIF-EPI02, 02
NTB