Hopp til innhold

Løperfond

Norges Skiforbunds løperfond er opprettet for å sikre at betalinger til skiløpere skjer i samsvar med NSFs og FIS's regler. I tillegg skal det også sikre skiløperne midler til nødvendig bruk i den aktive periode og til utdannelse og utvikling til yrkesliv og fremtidige karriere.

DOKUMENTER OG SKJEMAER

RETNINGSLINJER PLASSERING fond  VEDTEKTER  Rådgiving

INFO ANG. VEDLEGG TIL SPONSORKONTRAKTER MELLOM UTØVER OG SPONSOR

Det er laget 2 skriv angående skattebehandling av sponsormidler og andre innbetalinger som innbetales til Norges Skiforbunds Løperfond. Skrivene skal vedlegges kontrakt mellom utøver og sponsor.

Norges Skiforbund kan ikke fakturere sponsor for Utøver, og derfor må alle sponsormidler behandles i henhold til overnevnte skriv.

REGLER FOR INNSENDING AV REISEREGNING TIL NORGES SKIFORBUNDS LØPERFOND
Når utgifter til reiser (og andre utlegg) skal dekkes fra fondskonto, må det utarbeides en reiseregning i Visma Expense hvor det fremgår når reisen har foregått, hvor reisen har gått, reisemåte og oppholdssted samt formålet med reisen. Dokumentasjon av utgiftene vedlegges før reiseregningen sendes til godkjenning.

• Det er kun utøvers egne kostnader som dekkes. Ved anmodning om utbetaling skal det ikke inkluderes kostnader som utøver får dekket av andre instanser
• Kilometergodtgjørelse utbetales etter statens skattefrie satser for tiden kr 3,50 per kilometer. Det utbetales ikke for passasjertillegg.
• Kvitteringer må inneholde spesifikasjoner om hva kjøpet gjelder. Skatteetaten godkjenner ikke uspesifiserte kvitteringer og dette må Løperfondet forholde seg til.
• Løperfondet dekker Løpers egne utgifter vedrørende reiser, mat og overnatting.
• Utgifter til andre personer skal strykes på kvitteringen, dette plikter løperen å gjøre.
• Utgifter til kostnadsdekning for andre enn utøveren: Se retningslinjer.
• Juridisk og annen konsulentbistand: Se retningslinjer.

TRENINGSSAMLINGER UTENLANDS
Utgifter til egne treningsopplegg utenlands, skal være godkjent av trener eller sportssjef. Det er kun Løpers egne utgifter som refunderes. Løperfondet refunderer utgifter for siste sesong og maks 1 år tilbake i tid. Ved særskilt begrunnelse refunderes det 18 mnd. tilbake i tid. Løper plikter å sette seg inn i reglementet, se vedlegg. Innestående på fondskonto må minimum være kr. 2.000,-.

Kontaktinformasjon

Norges Skiforbunds Løperfond, 0840 Oslo

Norges Skiforbunds Løperfonds Styre

   
Bjørn Ivar Carlsen Styreleder    
Ella Gjømle Berg Styremedlem    
Eirik Brandsdal Styremedlem    
Mats Nysæter Styremedlem    
       
Administrasjon      
Idrettens regnskapskontor Kai Holmen 415 23 075 kai.holmen@idrettsforbundet.no
NIF-EPI03, 03