Hopp til innhold

Økonomi

Her finner du skjemaer og retningslinjer for økonomisk godgjørelse.

Honorarskjema

  • Benyttes IKKE av selvstendig næringsdrivende. Disse sender egen faktura.
  • Alle opplysningene må fylles ut før utbetaling finner sted.
  • Utbetaling skjer 15. hver måned
  • Skattekort må vedlegges hvis honoraret overstiger kr. 8000,- i løpet av kalenderåret. (det trekkes 50 % hvis ikke kopi av skattekort er vedlagt)

Skjema finner du her

KJØREGODTGJØRELSE

Skjema finner du her

Utgiftsrefusjon

Skjema finner du her

Timelisteskjema

Skjema finner du her

Reiseforskudd

Skjema finner du her

Vibeke Linn