Hopp til innhold

Søk om støtte til crossanlegg

Nå ber vi klubbene i Østlandsområdet om å søke om midler til 7-10 crossanlegg med inntil 1 million kroner i støtte per anlegg. Her kommer utlysning av midler til fornying av anlegg for barn og unge, del 2, i støtten fra Sparebankstiftelsen DNB.

Norges Skiforbund har fått støtte av Sparebankstiftelsen DNB til et prosjekt for tilrettelegging mot barn og ungdom. Gjennom bidrag fra Sparebankstiftelsen DNB bevilger NSF støtte til 7-10 anlegg med inntil 1 million kroner per anlegg.

Eksempel på en type crossanlegg. Her fra Søre Ål i Lillehammer.

Les også: Støtte til fornyelse av skianlegg

Innledning
Norges Skiforbund erkjenner at mange av skianleggene trenger fornying og nytenkning. Det er ca. 5000 registrerte skianlegg i Norge. Hovedformålet med skiglede ved fornying av skianlegg er at anleggene skal få egne løyper og bakker for barn og unge, og det er viktig å plassere disse anleggsendringene og tiltakene sentralt i de eksisterende anleggene. Det er ønskelig å få egne crossløyper for ungdom, med samme utgangspunkt at disse skal etableres sentralt i eksisterende anlegg. NSF mener at skiglede ved fornying av anlegg gir økt kompetanse i klubbens arbeid med å tilrettelegge og rekruttere barn, familier og ungdom. Et mer spennende crossanlegg mener vi vil være et sterkt virkemiddel for å beholde barna videre opp i ungdomsalder. Dette er et av Norges Skiforbunds fokusområder for å møte nye aktivitetstrender i skiidretten. 

Denne utlysninger er del 2 av prosjektetRekruttering i klubb gjennom fornying av anlegg og tilrettelegging i anlegg med aktivitetsutstyr og kompetanse”. 

Økonomisk søknadsramme 

Gjennom bidrag fra Sparebankstiftelsen DNB bevilger NSF støttetil 7-10 anlegg med inntil 1 million kroner per anlegg. 

Kriterier for tildeling av DEL 2 – fornying av anlegg: 

Anleggene/ søkere innstilles og tildelesmed bakgrunn i følgende kriterier: 

 • Anleggene må ligge Oppland, Hedmark (Ringsaker), Vestfold og Telemark, Østfold, Akershus, Oslo eller Buskerud. 

 • Anlegget må ha stor rekrutteringsverdi for barn og unge med tiltak som gjør det spennende og gøy; skileik, minicross og egne barnetraseer.

 • Egne crossløyper for ungdom.

 • Kreativt løypedesign med innslag av terrengtilpasninger og terrengforsterkninger.

 • Anlegget må være et helårs-anlegg for ski – og andre vinter og sommeraktiviteter. 

 • Prosjektet må ha oppstart i 2024 eller 2025 og med ferdigstillelse i 2026.

 • Prosjektet skal primært gjelde fornying av eksisterende anlegg, men sekundært også kunne gjelde etablering dersom man ser potensialet for et godt næranlegg.

 • Anlegget ligger i snøsikkert område*, evt. at prosjektet inneholder snøproduksjonsutstyr. 

 • Anlegget tilrettelegger for en sosial møteplass.  

 • Anleggseier er positiv åpen til å inngå i anleggsgruppe sammen med andre aktører hvor vi sammen kan komme frem til gode løsninger.  

 • Involvering av kommune vedr. formalkrav, bruk og drift. 

 • Anleggene må ha universell utforminginkludert lett tilgang for personer med funksjonsnedsettelse. 

 • Det tilrettelegges for utlån av utstyr for aktivitet i kommunen (samarbeid med aktør for utlån).  

Andre kriterier  

 • Området må være regulert til formålet. 

 • Søker må være berettiget for Spillemiddelsøknader(gjerne kommune eller idrettslag eventuelt velforening). 

 • Prosjektet må ha en godkjent finansieringsplan med evt. vedtak på bruk av egenkapital. 

 • Grunneieravtale må foreligge i min. 10 år om anlegget defineres som nærmiljøanlegg eller i 30 år om anlegget defineres som ordinært anlegg. 

 • Driftsplan. 

 • Lysanlegg, nytt – eller oppgradering av eksisterende lysanlegg. 

 • Dugnadsinnsats. 

Positive faktorer for tildeling: 

 • Anlegget prosjekterer en samlingsplass som for eksempel gapahuk, bålplass, sosialt samlingssted etc. for barn, familier etc. 

 • Grovskissen til anlegget bør vise muligheter for innovasjon, nyskaping og inspirere til stor egenorganisert aktivitet. 

 • Området bør være rimelig snøsikkert, dvs. ha natursnø i minimum 2 måneder. Hvis ikke bør det planlegges med eller være utstyrt med snøproduksjonsanlegg. 

Hovedinnhold i søknad 
Hovedsøknad (fritekst) besvare kriterier som nevnt over og må inneholde argumenter for hvorfor prosjektet bør motta støtte. Søknaden bør inneholde beskrivelse av målgruppe, formål, utforming, framdriftsplan og aktivitetsinnhold.  

Søknaden må inneholde følgende vedlegg; 

 1. Grovskisse/kart 

 1. Finansieringsplan 

 1. Driftsplan 

 1. Rett til grunn i 10 år 

Økonomisk søknadsramme 

Det kan søkes om maksimalt 1 million kroner og innenfor40% av total utbyggingskostnad inkludert mva. Etter tildeling vil NSF beramme oppstartsmøte med mottakere for rådgiving innen utforming og finansiering. 

Søknadsfrist: Fortløpende frem til 01.10.24 

Fagveiledning og spørsmål kan rettes til:
Marianne Myklebustmarianne.myklebsut@skiforbundet.notlf  90 83 22 23 
Marit Gjerlandmarit.gjerland@skiforbundet.no  tlf 97 67 57 64 

 

NIF-EPI01, 01