Hopp til innhold

Sjekk aktivitetstallene for 2023

Vekst i alpinsporten og stor vekst i randonee er de mest gledelige resultatene i de foreløpige aktivitetstallene for 2023. Tallene fra samordnet rapportering fra 2023 viser at både antall medlemmer og aktive minker noe, men at frafallet stagnerer i forhold til tidligere år. – Vi ser flere positive effekter av vårt viktigste satsingsområde mot barn og unge, sier leder for rekrutteringsavdelingen i Norges Skiforbund, Sven Håkon Kulbeck.

Positiv utvikling for alpint. 

Oppstarten til nysatsingen innenfor bredde- og rekrutteringsarbeidet ble startet i 2022, og det ble understreket på Skitinget i Bodø nylig at dette er forbundets viktigste satsingsområde i denne tingperioden. Det har vært et større team av skiklubbutviklere som kom på plass i 2022, og det legges ned mer ressurser i anleggsutvikling for å møte klubbenes behov.  

– Vi har klart å samle oss om medlemsfrafallet, og vi ser positive effekter av satsingen rundt skiklubbutviklere. Vi ønsker at så mange som mulig skal få gleden av å være en del av det store skifelleskapet vårt, sier Kulbeck.

Økning på over 60 prosent
Randonee som konkurranse idrett er fortsatt relativt nye for mange, selv om den første konkurransen i Norge ble arrangert i 2005 og Norge deltok i VM første gang i 2006. I samme periode har randonee hatt en formidabel vekst som turaktivitet og nå begynner flere idrettslag og skiklubber å legge til rette for randonee aktivitet. En økning på cirka 450 medlemmer som tilsvarer en økning på over 60 prosent det siste året.
– Dette er bare starten, for interessen for organisert randonee-aktivitet er stor og ved neste års registrering begynner vi forhåpentligvis å virkelig se effekten av rekrutteringsprosjektet «Randonee – økt lokal aktivitet». Det er flere klubber, spesielt på Østlandet som nå begynner å legge til rette for randonee-aktivitet. Dette viser at flere og flere begynner å se at randonee er en interessant trenings- og konkurranseaktivitet, forteller sportssjef for randonee i Norges Skiforbund, Martin Hanem Bartnes.

Engasjerte klubber
Flere av skikretsene har også fremgang på medlemstallene, men en del kretser går ned. Oppland er for eksempel den kretsen som har hatt skiklubbutvikler lengs, og i tillegg har kretsen dyktige grenkomiteer og mange klubber som jobber bra med bredde- og rekruttering. Klubbene i Hordaland forteller at skiklubbutvikleren er blitt godt mottatt av engasjerte klubber som virkelig ønsker å skape et tilbud til barn- og unge. I den kretsen har dette samspillet vært en suksessfaktor som igjen har sørget for økt medlemstall. For Østfold var nok registreringen noe for høyt for 2022, og skikretsen er tilbake på 2021-nivået som nok er mer riktig. 

I alpint har det vært en positiv økning, mens medlemstallene for freestyle, hopp og telemark holder seg ganske like. Det er også en fin økning for kombinert.

Langrenn har det store volumet. Her er det drøyt 3000 færre medlemmer foreløpig på registreringa (fra drøyt 87- til 84000), cirka 3,9 prosent nedgang.
– Vi erkjenner at vi har en jobb å gjøre rundt medlemstallene for langrenn, og vi ønsker å være åpne om utfordringen. Det vi ser i ski-Norge er at barn og unge ikke melder seg inn i klubb i stor nok grad, men vi ser at interessen for langrenn i Norge fortsatt er utrolig stor. Vi har mye egenorganisert aktivitet med flere populære barn- og bredde aktiviteter som ikke blir godt nok fanget opp i medlemsregistreringa i dag. Skisalget har også vært meget positivt i Norge det siste året, og dette er svært gledelig for langrenn. Prismessig ser vi at langrenn er en ganske gunstig aktivitet opp til fylte 15 år, men at sporten blir endel dyrere etter dette. Etter fylte 15 år ser vi at vi mister mange medlemmer, men vi kommer fremover til å jobbe grundig med dette. Fremover skal vi ha sterk fokus på å begrense medlemsfrafallet, og innføre eventuelle nye tiltak, sier daglig leder for langrenn i Norges Skiforbund, Cathrine Instebø.

Tallene fra samordnet rapportering fra 2023 viser at både antall medlemmer og aktive minker noe i Norges Skiforbund, men at frafallet stagnerer i forhold til tidligere år. Det foreløpige medlemstallet er på 110 936 for 2023. Totalt sett for Norges Skiforbund er det samlet en liten nedgang på cirka 2,3 prosent, drøyt 2500 medlemmer. De endelige tallene for medlemsutviklingen i Norges Skiforbund og norsk idrett vil først være klare i forbindelse med nøkkeltallsrapporten som vil ferdigstilles senere i høst.

De foreløpige tallene fra samordnet rapportering fra 2023 viser at både antall medlemmer og aktive øker i norsk idrett.
Se sak på idrettsforbundet.no

Les også: Les mer om rekruttering og skiglede i Norges SkiforbundRandonee har hatt en fantastisk fin økning.

NIF-EPI01, 01