Hopp til innhold

Gi innspill til ny strategi

Hvordan kan vi medlemmer på en best mulig støtte klubbenes arbeid fremover? Dette spørsmålet er det viktigste når Norges Skiforbund vedtar ny strategi for perioden 2024-2028.

Nå ber vi om dine innspill fra våre skiklubber innen 22. mai,  og det tar bare 3 minutter.

Enkelt og raskt!
- Er du klubbleder, styremedlem, medlem eller er en ressursperson i en av landets rundt 1000 skiklubber? Nå oppfordrer vi ski-Norge til å si din mening om hvordan Skiforbundet sentralt og i krets skal prioritere og jobbe fremover for best mulig å støtte opp om det avgjørende viktige lokale klubbarbeidet, sier skipresident Tove Moe Dyrhaug. 

Gi dine innspill i denne undersøkelsen. Fristen er 13. mai kl. 12:00

 


Alle svarene vi bli løpende behandlet av arbeidsgruppa som skal skrive forslaget til Skiforbundets nye strategi, som skal vedtas på Skitinget 8.-9. juni.  

Fire innsatsområder
Arbeidsgruppa for strategien, hvor representanter fra klubb, krets, gren og Skiforbundet sentralt er representert, har laget en høringsversjon av strategien.
I høringsversjonen løftes blant annet fire innsatsområder som sentrale: Mangfold/rekruttering, arrangementer/anlegg, talenter/rollemodeller og ansvarlighet/utvikling. 
Arbeidsgruppa har blant annet lagt den store klubbundersøkelsen til grunn i arbeidet. 

Les høringsforslaget 

 - Vi håper du setter av noen minutter i en travel hverdag til å svare på spørreskjema. Dine innspill betyr mye for oss, forteller skipresidenten. 

nif-epi04, 04