Hopp til innhold

Samordnet rapportering 2024

Vi har samlet en del nyttig informasjon som kan være til hjelp i arbeidet rundt samordnet rapportering (medlemsregistrering) i KlubbAdmin for våre skiklubber. Fristen for NSFs klubber er 30. april. Det er webinar for alle idrettslag 10. april kl. 20:00 hvor det er en gjennomgang.

Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12.23 til NIF innen 30. april 2024.


Webinar, tid: Onsdag 10. april - kl 20 – 21.
Link til Webinaret

På lik linje med tidligere så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering. Samordnet søknad og rapportering er nå åpnet i KlubbAdmin. 
Se video nederst.

Hva skal rapporteres?
Idrettslagene plikter å rapportere en del nøkkelopplysninger om idrettslagets drift. Antall betalende medlemmer, antall aktive medlemmer, total omsetning, oppdaterte styreverv, signert årsrapport fra siste årsmøte m.m.

Barneidrettsansvarlig, politiattestansvarlig, leder av valgkomité og leder av kontrollutvalg vil bli påkrevd registrert for de idrettslag som er pålagt å ha disse vervene, les mer om det mer om det her: barneidrettsansvarlig, politiattestansvarlig, valgkomite og kontrollutvalg.

Idrettslagene kan samtidig som de rapporterer også søke om momskompensasjon på varer- og tjenester. Frist for å søke om momskompensasjon er 15. august.

Parautøvere
Lagene/klubbene også må huske og rapportere inn parautøvere (alle målgrupper – syn, hørsel, bevegelseshemming og utviklingshemning).

Medlemstall
Medlemmer som per 31.12.23 har betalt medlemskontingent til idrettslaget skal rapporteres. Det blir også mulighet i 2024 å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt.

Aktive medlemmer
For å synliggjøre aktiviteten i skiidretten er det viktig å rapportere riktig antall aktive medlemmer. Dette gjøres i eget medlemssystem ved å registrere medlemmet under den respektive skigren. Har dere kontroll på deres eget medlemsregister vil man automatisk hente de rette tallene ved et tastetrykk i Samordnet rapportering. Om man oppdager at dette tallet er for lavt eller høyt kan man manuelt endre dette i selve rapporteringen. Se video nederst i artikkelen.

Hva er et aktivt medlem?
Alle betalende medlemmer som deltar regelmessig i idrettslagets organiserte aktiviteter, eller representerer idrettslaget i konkurranser, skal regnes som «aktive medlemmer». 

Med «deltakelse» menes både å utøve idretten selv gjennom trening eller konkurranse, og å legge til rette for at andre skal kunne drive aktivitet (verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg, trenere, lagledere eller medlemmer som har andre regelmessige oppgaver, for eksempel arrangement).

Med «regelmessig» menes sammenhengende deltakelse gjennom sesongen. Medlemmer som kun deltar i enkeltstående arrangementer, tidsavgrensede opplæringstiltak eller sommerskoler/ferietiltak regnes ikke som «aktive medlemmer».

Med «organisert aktivitet» menes trening, konkurranser, karusellrenn (f.eks. Telenor Karusell, Raw Air m.fl.) og andre lokale arrangementer.

Medlemmer som kun deltar på enkeltstående dugnader eller transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller konkurranser, anses ikke som «aktive medlemmer».

NB! Husk at en person kan drive flere skiaktiviteter innad i samme idrettslag les: alpint, langrenn, hopp, kombinert, freeski, telemark og randonee. Hvis aktiv i flere grener, må disse settes opp på disse det gjelder.

Alle «aktive medlemmer» skal registreres i de idrettsgrenene de er tilknyttet. For at et medlem skal kunne registreres i flere idrettsgrener organisert av samme særforbund, må treningstilbudene foregå i klart adskilte miljøer. 

Husk at Randonee er egen gren i registreringen.

Trenger du hjelp med rapportering?
Ta kontakt med din skikrets/skiklubbutviklerne eller NIF digital support, support@idrettsforbundet.no

LES ALT OM SAMORDNET RAPPORTERING PÅ NIFS NETSIDER

NIF-EPI03, 03