Hopp til innhold

Medlemmer i utvalget som skal vurdere landslagsavtalen

Skistyret har besluttet at et bredt sammensatt utvalg skal vurdere endringer og en modernisering av dagens landslagsavtale. En ny landslagsavtale skal være klar til sesongen 2024/25, og endelig godkjennes av styret.

I skistyremøtet sist onsdag, orienterte utvalget leder, generalsekretær Arne Baumann om det videre arbeidet og han offentliggjorde også navnene på de øvrige medlemmene i utvalget:
Johann Forfang, hopp
Pål Golberg, langrenn
Indira Liseth, Para-langrenn
Einar Lurås Oftebro, kombinert
Petter Svendsen, Sponsorsjef Telenor
Stein Bugge, Sponsorsjef Sparebank 1
Thomas E. Darrell, Leder Finnmark Skikrets
Anne Cathrine Enstad, skistyremedlem
Claus Johan Ryste, sportssjef alpint
Ivar Stuan, sportssjef kombinert
Cathrine Instebø, daglig leder langrenn/Espen Bjervig, tidligere langrennssjef

– Jeg er takknemlig for at alle som er spurt har takket ja til å være med, spesielt utøverne som nå er midt i sesongen. Med disse utvalgs-medlemmene er jeg trygg på at vi sammen skal diskutere oss frem til gode forslag som Skistyret til slutt skal ta stilling til, sier generalsekretær Arne Baumann.

– I utvalget skal det være takhøyde slik at alle kan snakke åpent om problemstillingene. Alt må på bordet slik at utvalget kan levere en best mulig innstilling til Skistyret, sier Baumann.

Utvalget skal selv beslutte endelig mandat. Det er ulike oppfatninger om innholdet i landslagsavtalen og hvordan dette fungerer i dag. Målsettingen er derfor blant annet å sikre best mulig forutsigbarhet for utøvere, sponsorer og forbund. Dette omfatter også utøvernes posisjon, handlingsrommet til alle involverte og fokuset på solidaritet og fellesskap. Utvalget skal utarbeide en felles uttalelse i forbindelse med oppstart, og vil også med jevne mellomrom orientere om arbeidet underveis, før innstillingen sendes til Skistyret.

NIF-EPI01, 01