Hopp til innhold

Plogen Skiklubb

Rekrutteringssatsingen gir resultater

– Det er betryggende at frafallet flater ut, og det er gledelig at vi ser effekt av vårt viktigste satsingsområde, sier leder for rekrutteringsavdelingen i Norges Skiforbund, Sven Håkon Kulbeck.Endelig er pilene i ferd med å snu for medlemsfrafallet i Norges Skiforbund. Tallene for 2022 viser at forbundet har lykkes med å rekruttere både nye og tidligere medlemmer, men det er fortsatt en liten nedgang totalt sett. Tallene fra samordnet rapportering fra 2022 viser at både antall medlemmer og aktive minker noe i Norges Skiforbund, og at frafallet stagnerer i forhold til tidligere år. Medlemstallet ble på 114 169 for 2022. Nedgangen er på 1,55 prosent fra 2021 til 2022. Ting tyder på at kurven er i ferd med å snu for skisporten, og for medlemstallet i norsk idrett samlet sett er det ekstra gledelig at det er økning.

Forbundets viktigste satsingsområde
Oppstarten til nysatsingen innenfor bredde- og rekrutteringsarbeidet ble startet i fjor, og det ble understreket på Skitinget i Molde at dette er forbundets viktigste satsingsområde i denne tingperioden. Det er et større team av skiklubbutviklere som kom på plass i løpet av fjoråret, og det legges ned mer ressurser i anleggsutvikling for å møte klubbenes behov.  
– Vi har klart å samle oss om medlemsfrafallet, men vi har ennå ikke sett den fulle effekten av satsingen rundt skiklubbutviklerne siden mange hadde oppstart i høst. Om kort tid skal vi gjennomføre en ny klubbundersøkelse i ski-Norge for å få flere svar rundt vår rekrutteringssatsing, for vi ønsker at så mange som mulig skal få gleden av å være en del av det store skifelleskapet vårt. Det blir viktig å lytte til ski-Norges ønsker rundt vår rekrutteringssatsing slik at vi kan sette inn flere tiltak for å rekruttere nye og beholde de vi har, sier Kulbeck.

Fremgang i krets og gren
Oppslutning og interessen for skisporten i ski-Norge er meget stor, og vi ser at flere kretser fått fremgang. Østfold har den prosentvise største fremgangen med over 10 prosent foreløpig.
– Dette er gledelig for oss til tross for at vi er små og sliter med lite snø. Vi har klart å øke aktiviteten etter koronaperioden, og det er blitt jobbet godt i grenkomiteene. Det er heller ingen tvil om at vi ser en positiv effekt i engasjementet til skiklubbutvikler Ingunn Fossmellem fra i høst, og vi ser veldig frem til fortsettelsen av denne satsingen, sier kretsleder i Østfold skikrets, Tore Sandem. 

Det er også en solid fremgang i Oslo med over 1000 flere medlemmer.
– Det er gledelig at vi er på vei opp igjen etter pandemien. Vi mistet mange medlemmer i 2020 og 2021. Etter lite aktivitet disse årene ønsker vel skiglade folk å være en del av et miljø igjen. Oslo skikrets vil også fremover prioritere rekruttering og som igjen henger sammen med at Oslo må ha gode arenaer å være på. Anlegg er en viktig faktor for rekruttering, sier kretsleder i Oslo skikrets Ingrid Heggebø Lutnæs.
 Hopp er den grenen med mest prosentvis fremgang med 17 prosent.
 Leder av hoppkomiteen, Stine Korsen, roser både hoppavdelingen og kretsene for at det er fremgang.

 – Vi ser at det jobbes godt i hopp-Norge med flere målrettede rekrutterings- og utdanningstiltak. Det er gledelig at vi har fremgang, også ser vi at det er stor   interesse i hopp-Norge for å møtes regionalt på både samlinger og renn. Her ser vi også en gevinst, sier Korsen.Alpint går også frem på medlemsoversikten, mens det er nedgang for telemark og kombinert. For langrenns del har også frafallet stoppet opp betydelig, men det er fortsatt en liten nedgang.

 

Les også: Gledelig økning i antall medlemmer i norsk idrett

Les også: Les mer om rekruttering og skiglede i Norges Skiforbund 


NIF-EPI03, 03