Hopp til innhold

Sportssjef for ski-VM, Kristin Mürer Stemland, kulturminister Lubna Jaffery og Tove Moe Dyrhaug.

Ski-VM vil aktivere hele Norge

Ski-VM 2025 markerte en nasjonal satsning på folkehelsekonseptet AktiVM under Arendalsuka med kulturministeren og skipresidenten til stede.


VM-sjef Åge Skinstad til venstre. Her med Kristin Mürer Stemland og Lubna Jaffery.

Norges Skiforbund gleder seg skikkelig til folkefesten i Granåsen og i Trondheim. Hovedgrunnen til at de søkte ski-VM var med tanke på rekrutteringen til skisporten, anleggsutvikling og ikke minst frivilligheten. Nå ser det allerede ut til at det har hatt positiv effekt.
– Vi får et topp moderne anlegg som neste generasjons skiløpere og parautvøvere kan benytte seg av i mange år fremover. Vi har sett under tidligere ski-VM at vi får et oppsving i rekrutteringen og i medlemstallene våre. Det er en utfordring at vi har mistet medlemmer de siste årene, men vi ser nå at vi klarer å flate ut frafallet. Et ski-VM ser vi også har positiv effekt på folkehelsen totalt sett, ikke bare for våre medlemmer, sier skipresident Tove Moe Dyrhaug.

Kulturministeren ser veldig mange fordeler med å få store mesterskap til Norge. Det skaper samhold og stolthet, og det kan også gi inspirasjon til økt aktivitet og rekruttering til den organiserte idretten.
– Jeg husker selv flere av de store internasjonale mesterskapene vi har hatt. Du nevnte OL. Jeg var da 14 år gammel. Mesterskapet ga en enorm stolthet. Jeg kan knapt gå på ski, men følte likevel at jeg var en del av noe større. VM er veldig viktig for identitetsfølelsen, sier Lubna Jaffery.

VM-sjef Åge Skinstad var ordstyrer og synes det var veldig artig å oppleve engasjementet både fra kulturminister Lubna Jaffery, skipresident Tove Moe Dyrhaug og kommunedirektør i Trondheim kommune Morten Wolden.
– Dette var veldig artig. Jeg håper at mange har lyst til å bidra til økt aktivitet rundt om i landet vårt. Vi trenger arrangører og ambassadører til Early Birds utenfor Trøndelag. Vi trenger også flere VM-trimløyper. Nå håper jeg mange har lyst til å skape VM-energi og VM-stemning rundt om i Norge, sier Åge Skinstad.


Early Birds ble gjennomført i Arendal og en fin gjeng med godt humør deltok. Konseptet går nå nasjonalt og VM-organisasjonen håper mange ambassadører og arrangører melder seg for å kunne spre VM-stemning og VM-energi i sin hjemkommune.

Les mer om saken på ski-VMs nettside

NIF-EPI01, 01