Hopp til innhold

Jarl Magnus Riiber (NTB)

Skaper millionverdier langt ut over idretten

Verdenscuprennene under Holmenkollen Skifestival genererer økonomiske ringvirkninger i Oslo kommune på hele 240,5 millioner norske kroner.


RAW AIR i vinter. Foto: NTB

– Dette er et svært høyt tall fra et idrettsarrangement i Norge, sier daglig leder i Sponsor Insight, Vegard Arntsen.

– Den fantastiske stemningen vårt publikum lager i Kollen er internasjonalt anerkjent, og vi elsker å se store idrettsprestasjoner tett på verdens beste vintersportsutøvere. At verdenscupene også bidrar med så høy økonomisk verdi, er godt å få bekreftet i denne analysen, sier Stefan Marx, daglig leder i arrangørselskapet Holmenkollen Skifestival.

I løpet av de to ukene i vinter besøkte ca. 45.000 gjester arena, som studien baserer seg på. Det er publikum, deltakere, journalister, frivillige, eller andre som er involvert på en eller annen måte. Disse gruppene brukte penger i regionen under arrangementene, som økte den økonomiske verdiskapingen i Oslo fordi det var mer penger i sirkulasjon enn ellers.

I tillegg bidro ca. 20.000 Marka-publikummere med liv under 5-mila, disse er ikke med i analysen.

Bærekraftig drift avgjørende for å lykkes
Regionale og bærekraftige innkjøp av varer og tjenester er sentrale for gjennomføringen av verdenscupene og utvikling av arenafasiliteter. Forbruket til arrangøren av Holmenkollen Skifestival, og de indirekte effektene av dette forbruket, resulterer i en total økonomisk effekt fra arrangøren på 62 millioner kroner. Verdifullt og tett samarbeid med små og store regionale leverandører og partnere, gjør verdenscupene under Holmenkollen Skifestival mulig.

– Dette er veldig hyggelig lesning. Holmenkollens eksempel forteller om store verdier for Oslo og Norge internasjonalt under våre store arrangementer. I Holmenkollen har vi fått til et anlegg for toppidrett i flere grener, men også en konkurransearena for barn, unge og voksne. Ikke minst også en arena hvor alle er velkommen i det daglige som kommer folkehelsa til gode. I nasjonalanlegget i Oslo passer også Norges Skiforbunds anleggsvisjon perfekt. Økt rekruttering og aktivitet skjer gjennom gode, tilgjengelige helårsanlegg i nærområdet, som gir barn og unge et naturlig samlingssted for spontan, egenorganisert og organisert skiaktivitet. I Holmenkollen har vi en attraktiv konkurransearena i den internasjonal skiverdien innen alle nordiske grener, samt skiskyting, forteller generalsekretær i Norges Skiforbund, Arne Baumann. 

– Kollens lange kulturhistorie skal tas vare på og utvikles inn i fremtiden. En bærekraftig samarbeidsmodell med både offentlig og privat sektor er avgjørende for å lykkes. Solide økonomiske ringvirkninger gir et godt grunnlag, sier Marx i arrangørselskapet.

Viktig merkevare for Norge og Oslo

– Vi beregner direkte effekter og ringvirkningseffekter for Oslo, av å være vertskap for verdenscupene i nordiske grener og skiskyting, forklarer Sponsor Insight. – Inkludert i undersøkelsen har vi også fått innsikt i hva publikum mener om arrangementenes rolle i å skape samhold, tilhørighet og stolthet, og hvorvidt arrangementene er god reklame for Oslo. 89% av de som var publikum synes at Holmenkollen Skifestivalen gjør Oslo til et mer attraktivt sted å besøke og/eller å bo i, forteller Arntsen.

Et fantastisk publikum og TV-bilder begeistrer folk langt utover landegrensene. 

– Verdenscuparrangementene tiltrekker over 25.000 tilreisende til Oslo og Holmenkollen, noe som øker omsetningen i Oslos reiselivsnæring betraktelig og skaper store ringvirkninger i Oslo som by. Disse tilreisende hadde ikke reist til Oslo hadde det ikke vært for verdenscuprennene i Kollen, uttaler reiselivsdirektør Aase Marthe Horrigmo i Innovasjon Norge.

– Når 91% av de utenlandske publikummerne synes at Holmenkollen Skifestival gjør Oslo mer attraktiv å besøke, bidrar det til å styrke Oslos og Norges omdømme internasjonalt, tillegger Horrigmo.

Idrettsglede og motivasjon til fysisk aktivitet
Idrettsprofilene inspirerer folk til fysisk aktivitet og god helse ved å være tett på Kollen-publikumet.

Over 90% av publikum mener at Holmenkollen Skifestival bidrar til å skape idrettsglede. Og nesten 60% mener at Skifestivalen bidrar til rekruttering til idretten. Dette signaliserer at Holmenkollen Skifestival er en sterk ambassadør for Norges Idrettsforbund sin visjon: «Idrettsglede for alle».

– At majoriteten av publikum har dette inntrykket er positivt for Skifestivalens omdømme, men det indikerer også at Skifestivalen, med sine nær 1.800 frivillige funksjonærer og utstrakt klubbsamarbeid, er en sterk bidragsyter for sosial bærekraft og gode idrettsopplevelser, avslutter Arntsen i Sponsor Insight.   

Fakta:
Rapporten er basert på publikumsundersøkelser (digitale spørreundersøkelser) gjennomført av analysebyrået Sponsor Insight, under og etter årets Verdenscup Nordisk og Skiskyting i mars 2023.

Skiskyting har vesentlig større andel tilreisende (besøkende bosatt utenfor Oslo), sammenlignet med verdenscup langrenn, kombinert og Raw Air. I tillegg til større andel utenlandsk publikum, som har et høyere snittforbruk, sammenlignet med det norske publikummet.

Formålet med undersøkelsen har vært å få en uavhengig innsikt og beregning av den økonomiske verdiskapingen under Holmenkollen Skifestival.

Holmenkollen Skifestival er verdenscuprennene i skiskyting, langrenn, kombinert og Raw Air som arrangeres i løpet av seks dager i mars. Arrangørselskapet Holmenkollen Skifestival eies av Norges Skiforbund og Norges Skiskytterforbund.

 Les en forkortet versjon av rapporten

Les alt om Holmenkollen Skifestival på arrangørenes nettsider


Ragnhild Haga (t.h.) og Margrethe Bergane. Foto: NTB 

NIF-EPI01, 01