Hopp til innhold

Prosjekt 2026 jentene som hadde en økt med utøvere

Skiklubbutviklerne på storsamlingen

Våre skiklubbutviklere hadde nylig samling hvor det blant annet var besøk på NSF Hopps storsamling i Vikersund.

 

I Vikersund var bredden i hopp-Norge på plass. Storsamlingen i Vikersund bakkene startet med observasjon av hoppere opp til 12 år i småbakkene K10-K45. Yngste hopper var 4 år. En av trenerne var 69år -han var også med å hoppet. Her observerte skiklubbutviklerne kommunikasjonen mellom trener og utøvere, samt oppgaver de fikk etter hvert. Her var fokus minst mulig instruksjon, mye bruk av ros. Barna fikk tips når de ville ha det. Det var mye «highfive» og balanse- lekøvelser under kjøring av tilløpet. Skiklubbutviklerne snakket også med foreldre og utøvere. Noen av dem fikk også instruksjon av 5-åringer på hvordan man skulle gjennomføre hopp. Skiklubbutviklerne ledet en barmarksøkt i gymsal. Her skulle utøverne øve på balanse, koordinasjon og samarbeid. Det ble orientering om utviklingen av Vikersundbakkene og foredrag om skadeforebygging i hopp. Dag to observerte skikllubburviklerne hopp i både K10-45, men også K65. Line Jahr hadde med seg fire jenter i 17-20 år som også hoppet i småbakkene. De skulle følge opp jentene på kvelden. Under samlinga fikk skiklubbutviklerne god innføring i anleggsjobbing i forhold til rekruttering av Kristian Brenden.

Skisprell blir et viktig verktøy
I forkant av storsamlinga va skiklubbutviklerne samlet i Sandefjord for sesongevaluering. Skisprell blir også et viktig verktøy i sesongen som kommer, og de vil starte allerede med Skisprell på barmark etter sommeren. Det ble også lagt planer for ukas økt slik at trenere kan hente oppskrift og se film av øvelser/økter på skiforbundet.no.

NIF-EPI01, 01