Hopp til innhold

Skiforbundet vil stemme på Zaineb Al-Samarai

Styret i Norges Skiforbund stiller seg bak valgkomiteens flertallsinnstilling på Zaineb Al-Samarai som ny president i Norges Idrettsforbund.

Skistyret hadde sist uke et digitalt møte med de to kandidaten der begge fikk godt frem sitt store engasjement for norsk idrett. I skistyremøtet tirsdag konkluderte Skistyret. Etter en helhetsvurdering ble argumentasjonen til flertallet i valgkomiteen tillagt størst vekt, i tillegg til kandidatenes prioriteringer for idretten. 

I møtet med Al-Samarai og Kjøll var Skistyret opptatt av å spørre kandidatene om deres prioriteringer og hvordan en best arbeider for å nå mål det er bred enighet om på tvers av norsk idrett. Temaer som frivillighet, barrierer for deltagelse og anlegg ble diskutert. Blant andre temaer var også internasjonale spørsmål, og spesielt en fortsatt utestengelse av Russland og Belarus.

Skistyret var videre opptatt av hvordan det best kan skapes et samarbeidsklima i idretten der det fortsatt skal være rom for gode diskusjoner om viktige saker. Viktigheten av å arbeide godt sammen og støtte hverandre når beslutninger er fattet og prioriteringer bestemt ble også trukket frem. 

For Skiforbundet er det viktig å understreke at vi er trygge på en god dialog og et konstruktivt samarbeid, uavhengig av hvem som blir valgt som idrettspresident.     

Tove Moe Dyrhaug
President Norges Skiforbund

nif-epi04, 04