Hopp til innhold

Pål Rise, Rune Strand Ødegård og Marit Gjerland

Må ha fokus på snøproduksjon og snølagring

– Skianlegg i lavlandet blir stadig mer avhengige av snøproduksjonsanlegg og snølagring, forteller anleggsrådgiver i Norges Skiforbund, Marit Gjerland, etter løypekjøreseminaret på Beitostølen denne uka.

Gjerland er klar på at viktigheten av snø, snøproduksjon og snølagring blir enda viktigere for skisporten fremover. Dette kom frem under denne ukes løypeseminar til Norges Skiforbund og Skiforeningen hvor det var cirka 110 deltakere med. Det var etter en rapport fra et forskningsprosjekt på Innlandet, snø- og skiforhold i Innlandet fram mot 2050, at det kommer frem at snøproduksjon og snølagring blir mer og mer aktuelt for ski-Norge.
Tendensen i forskningsprosjektet er at vinterne kan holde seg i fjellet, mens at det kommer til å bli mindre snø i lavlandet.

– Vi ser at økt temperatur om høsten vil gi færre dager hvor det er mulig med tradisjonell snøproduksjon. Energieffektive snøproduksjonsanlegg, samt utvikling av ny teknologi for snølagring blir viktig for oss fremover. Vi håper også å få til billigere og mer klimavennlig snøproduksjon fremover. Målsettingen er å utvikle maskiner som er billige nok til at også små idrettslag i lavlandet har råd til å kjøpe det, og vi kommer til å støtte oppunder forskning rundt disse viktige temaene, sier Gjerland.

Snø- og skiforhold mot 2050 i Innlandet
Rune Strand Ødegård, prosjektleder og forsker ved NTNU, presenterte rapporten fra forskningsprosjektet Innlandet 2050 under løypeseminaret. Sammen med Ketil Isaksen fra Meteorologisk institutt og Geir Ødegaard Olsen fra Norwegian Snow Consulting har de på bestilling fra regionalt forskningsfond Innlandet sett på snø- og skiforhold i Innlandet fram mot 2050. 

Innlandet er en populær skidestinasjon og har mange store nasjonale og internasjonale arrangement for langrenn og skiskyting. Fram mot 2050 må anleggene i større grad produsere snø sesongen før, for å sikre åpning til jul. Dette gjelder spesielt anleggene som ligger under 600 moh.

Fram mot 2050 vil de store skianleggene kunne sikre åpning til juleferien i de høyereliggende områdene, mens det i de lavereliggende løypene vil være økende utfordringer knyttet til å åpne til jul.

Utviklingen har vært tydelig de siste 30-40 årene, og alt tyder på at snølagring blir mer sentralt.

– Anleggene kan ikke regne med natursnø og tradisjonell snøproduksjon i november og desember i fremtiden, sier Ødegård.

Et alternativ er ny teknologi for snøproduksjon i plussgrader.

Forskerne mener at de som arrangerer langrenn og skiskyting om høsten i stadig større grad blir tvunget til å lagre snøen fra fjoråret under flis.

Rune Strand Ødegård tror tendensen vil være lik over hele Norge, men at vi kan se store variasjoner. Mens det kan bli enda mer snø i fjellet, kan det bli mye mindre i lavlandet. Forskjellene på lengden av skisesongen mellom lavlandet og høyereliggende områder vil fortsette å øke. Forskerne mener også at vi kan komme til å oppleve store nedbørsmengder kombinert med vind i korte perioder, men over flere perioder i løpet av vinterhalvåret.

Les sak på met.no

Les også sak på NRK.no

NIF-EPI02, 02