Hopp til innhold

Skillevollen Idrettspart, Mo i Rana

Anleggsbesøk i ski-Norge

Det er flere spennende anleggsprosjekter i ski-Norge. Anleggsavdelingen i NSFs John Aalberg har vært på befaring i Bodø, Mo i Rana, Bærum, Bardufoss og Trondheim foran årets skisesong

John Aalberg er spesialrådgiver for snøproduksjonsanlegg og langrenn/rulleski, og inngår i NSFs anleggsavdeling.
– Det er mange klubber som tar kontakt og ønsker råd angående utvidelse, fornying eller modifikasjoner av sine skianlegg. I mange tilfeller er det nødvendig med en befaring på anlegget, og her er en oversikt over en del anlegg som ble befart foran årets sesong, og hvilke spørsmål og temaer som var viktige for dem, forteller Aalberg.


John Aalberg

Bestemorenga, Bodø
Bestemorenga utenfor Bodø er et nydelig anlegg for en av Nord-Norges største langrennsklubber, Innstranda IL. Anlegget har flere FIS godkjente løyper og en av Norges best bygde rullerskiløyper fra 2019. Skiskyttergruppa i idrettslaget ønsker nå å bygge en skytebane på anlegget. En skytebane vil skape noen konflikter og forårsake endringer på noen av stadionnære langrennsløypene. Utfordringen er å finne en løsning der det er minimalt med løypeendringer, og samtidig en løsning som fungerer praktisk for alle parter og møter sikkerhetskravene til skiskyting.


Bodø

Skillevollen Idrettspart, Mo i Rana
Skillevollen utenfor Rana by drives av Båsmo & Ytteren Idrettslag (B & Y IL), og har en lang arrangementshistorie. Skillevollen arrangerte Norges alles første “Norgesmesterskap på ski” I 1938 (tidligere ble dette kalt Hovedlandsrenn). Overordna så ønsker Mo i Rana, B & Y IL og Skillevollen også i framtida å være en foretrukket arrangør av nasjonale mesterskap i Nordiske grener og skiskyting, og dette betinger at anlegget oppfyller alle medfølgende tekniske krav. Spesifikt for Skillevollen, så var temaene under befaringene:
• Oppgradering av eksisterende løyper og overvannsbehandling på stadion
• Utbedring og vedlikehold av rulleskiløypa (se bilde under)
• Justering av FIS sertifiserte løyper
• Utbedring av skytebane og undergang til standplass
• Annet (i mindre omfang):
• Effektiv bruk av fasiliteter
• Lysanlegg, snøproduksjonsanlegg, snødeponi/lager
• Driftsorganisering


Fossum Idrettsanlegg, Bærum
I forbindelse med arbeidet på en detaljreguleringsplan for Smiejordet, området som grenser inn til Idrettsanlegget, så ønsker Fossum IL å innhente innspill på hvordan et framtidig anlegg kan og bør være. Dette innebærer mulig retningsendring på skytebanen, og nye løyper i et terreng som er mer passende for barn og unge.


Fossum

Granåsen Skisenter, Trondheim
Granåsen Skisenter er kjent for de fleste, og er arrangør for det neste VM på ski i 2025. Anlegget har gått igjennom en stor endring de siste årene, der planleggingen starta i 2016 og utbyggingen nå er i sin aller siste fase. Norges Skiforbund og deres rådgivere var involvert fra tidlig fase, og det er imponerende å se at Trondheim kommune har bygd et anlegg enda bedre enn planlagt, men i henhold til de originale hovedkonseptene og løypene. Anlegget er nå kanskje verdens beste anlegg for Nordiske grener, med flere typer snøproduksjonsutstyr/metoder, Nordes største snølager, nesten 8 km med rulleskiløyper og verdens nyeste hoppbakker.


Granåsen

Bardufoss Skisenter, Bardufoss
Målet for initiativtakerne i Bardufoss er å etablere Bardufoss Skisenter som det regionale «tidlig snø senteret» for langrenn og skiskyting. Dette innebærer flere ting, men konseptet/visjonen er avhengig av en effektiv snølagring, og at underlaget, dandering av snøhaugen, dekket og utkjøring er og utføres korrekt.
Skiforbundet sitter på kompetanse i snølagring igjennom sitt prosjekt og nettside snøkompetanse.no.

 
Bardufoss

Snøkompetanse
Bakgrunner for og innholdet i NSF og NSSF sitt prosjekt «Snøkompetansesenteret» ble gjennomgått under Skiskytterforbundets arrangørseminar på Gardermoen 23. september. Denne to-språklige nettsiden (snøkompetanse.no eller snowcompetency.no) er i hovedsak laget for å samle inn og beskrive på en forståelig måte forskning og praktisk kunnskap innen områdene snøproduksjon, snølagring, preparering og bevaring av snø. Alt er skrevet med tanke på å gi arrangører, anlegg og klubber bedre forståelse og kunnskap om snø slik at skisesongen kan maksimeres på alle måter. 

nif-epi04, 04