Hopp til innhold

Statsbudsjettet 2024: Full momskompensasjon til frivilligheten

Men ikke regelbundet som NIF har fremmet på vegne av idretten.

– Skiforbundet er takknemlige for at regjeringen i budsjettforslaget prioriterer full momskompensasjon både for varer, tjenester og anlegg som idrettslagene bygger. Samtidig etterlyser også Skiforbundet, som resten av norsk idrett, at kompensasjonen blir rettighetsfestet slik regjeringen har sagt i Hurdalsplattformen, sier skipresident Tove Moe Dyrhaug. 


Fra første skiflygingsrenn for kvinner i Vikersund. Foto: NTB

Tilskuddet til Vikersund hoppsenter økes noe til kr. 4,1 millioner. 

- Vikersund har en helt spesiell plass i norsk og internasjonal hoppsport, og vi er glade for at tilskuddet økes noe, sier skipresidenten. 

Regjeringen varsler at det til høsten skal startes et arbeid for å lage en handlingsplan for deltakelse i kultur-, idretts- og friluftslivsaktivitet. Bakgrunnen er at flere enn før står utenfor fellesskapet som blant annet idretten gir. Det settes av 10 millioner til tiltak i budsjettforslaget. 

- Hele 93 prosent av alle barn er innom idretten. Det er et imponerende tall og utgangspunktet vårt er godt. Å beholde enda flere unge i idretten lenger enn vi gjør i dag er derfor svært viktig for å unngå utenforskap. Vi er vårt samfunnsoppdrag bevist, har mye informasjon fra ski-Norge om hvor skiskoen trykker og hvilke tiltak som gir effekt, og vi ser frem til å gi innspill til handlingsplanen, sier Dyrhaug.

Skiforbundet er medeier i foreningen Idretten skaper sjanser, som lager og legger til rette for aktivitet for mennesker med rusutfordringer. I fjorårets fremleggelse av statsbudsjettet ble tilskuddene til Idretten skaper sjanser flyttet fra øremerkede tilskudd til en ny søknadsbasert ordning. Idretten skaper sjanser pprettholdt sitt tilskudd. Denne ordningen til enkeltstående tilskudd til navngitte tilskuddsmottakere er foreslått styrket med omtrent 70 millioner kroner. 

- Det er flott at det åpnes opp for å søke om flerårige tilskudd for å gjøre driften av Idretten skaper sjanser og selve ordningen mer forutsigbar, forteller skipresidenten. 

- I Skiforbundet vil vi nå sette oss grundigere inn i budsjettforslaget og fortsette å fremme våre prioriterte saker. Vi støtter også opp om det viktige arbeidet NIF gjør på vegne av oss alle med idrettens felles prioriteringer i statsbudsjettet, avslutter Dyrhaug.  

Les mer på idrettsforbundet.no  

  

 

nif-epi04, 04