Hopp til innhold

Spennende og lærerike dager på Juvass

Nylig deltok fem av NFS`s skiklubbutviklere på åpen samling på Juvass med randoneelandslaget og rekruttlandslaget for å lære mer om randonee og få inspirasjon til å øke aktiviteten og rekrutteringen rundt sporten

NSF ønsker å rekruttere utøver til konkurranse-rando, men også å tilrettelegge for bredde-aktivitet for segmentet som er mer opptatt av toppturer og ønsker en regelmessig trening til dette. Derfor har randonee har nylig iverksatt et rekrutteringsprosjekt godt hjulpet av midler fra DNB-stiftelsen. I den forbindelse deltok fem av NFS`s skiklubbutviklere på  åpen samling med rekruttlandslag og landslag. På samlingen ble det  gitt grunnleggende teknisk innføring i grenen, hvordan arrangere sprintrenn, barkmarkstrening samt hvordan gjennomføre ulike driller med feller av/på. 

Med økt påfyll av faglig kunnskap og mer innsikt i idretten og hvordan man kan tilrettelegge for breddeaktivitet er NFS´s ønske å  rekruttere utøver til konkurranse-rando, men også å tilrettelegge for bredde-aktivitet for de som er mer opptatt av toppturer og ønsker en regelmessig trening til dette. 

 Skiklubbutvikler i Akershus og Østfold, Ingunn Fossmellem og Espen Rognli, skiklubbutvikler i Troms og Finnmark var blant de fem som deltok på samlingen.
Fossmellem forteller om spennende og lærerike dager, tross litt værutfordringer:
– Vi fikk gode samtaler med utøvere og trenere, samt sett hvordan økter gjennomføres på barmark, spesielt med tanke på drill av ski på og av sekk og feller av og på. Dette er øvelser som har et stort fokus. Vi hadde også mange gode diskusjoner rundt hvordan det vi så landslaget og rekruttlaget gjennomførte på denne samlingen kan overføres til klubb aktivitet. Fossmellem forteller også at de etter samlingen har fått mye ny kunnskap om hvordan de kan øke aktivisering og rekruttering rundt sporten: – Vi har fått atskillig bedre kunnskap om randonee som idrett, hvilke arbeidskrav som stilles og hvordan den spesifikke treningen gjennomføres. Dette er nyttig med tanke på  å rekruttere nye medlemmer til randonee sporten. 

 Skiklubbutvikler i Troms og Finnmark Espen Rognli er i likhet med Fossmellem fornøyd med samlingen. Han forteller at de på samlingen så mye likheter med både topptur og langrenn, og at de nå skal kombinere dette med den nye kunnskapen de tilegnet seg på Juvass.
Han forteller også at de nå har begynt å skape et nettverk med randonee - miljøet, og er klare for å øke aktiviseringen og rekruttering rundt sporten:  
– Vi har både lært om sportens egenart og likheter med annen skisport, og føler oss trygge på at Skiklubbutviklerne er rustet til å gjøre en jobb for Randonee ute i kretsene og klubbene. Hvis noen trenger hjelp til å starte opp et miljø, ta kontakt med skiklubbutvikleren i din krets, så kan vi formidle kontakt med kompetansen i randonee og Norges skiforbund, avslutter han.

nif-epi04, 04