Hopp til innhold

Grep for å redusere energikostnaden også i vinter

Fjoråret ble preget av ekstreme strømpriser. Selv om sommeren og høsten i år har hatt helt andre strømpriser, kan det fort bli dyrt i år også når kulden kommer. Vi repeterer derfor noen av fjorårets tips.

Idrettslag og skiklubber er fortsatt berettiget strømstøtten til frivillige organisasjoner.

Skianlegg organisert som egen juridisk enhet kan også få støtte forutsatt eid av idrettslag og klubber. Vi ber den enkelte av dere sjekke om dere er søknadsberettiget, og passe på å få levert inn søknader.

Merk også at vi i fjor også fikk avklart at strømstøtte kan gis til klubber som ikke selv eier anlegget, forutsatt at klubben betaler strømregning. Om dere lurer på hvordan dette kan løses, kontakt Marit Gjerland (marit.gjerland@skiforbundet.no ) eller Tommy Rudihagen(tommy.rudihagen@skiforbundet.no ).

Vurder strømavtalen

Mange vil kunne redusere kostnaden bare ved å reforhandle strømavtalen eller bytte strømleverandør. Vær samtidig forsiktig så dere ikke blir lurt. Og tenk dere om før dere inngårlange fastprisavtaler slik markedet er nå. Om dere kan spare litt nå, så kan det bli dyrt på sikt.

Reduser energibruken

Uavhengig av hvilke strømstøtteordninger en kan få nytte av, eller hvor høy strømprisen blir, vil redusert energibruk reduserer strømregninga. I energiwebinar 15. september i fjor rettet vi derfor oppmerksomheten også mot hvordan energibruken kan reduseres. Nederst på webinarsiden vil dere finne presentasjonene fra seminaret, som inneholder gode tips å ta med seg inn mot vinteren.

Nedenfor i denne saken listes ulike enøktips som ble delt i seminaret.

For å vite hvilke tiltak som gir størst verdi, må en vurdere egen situasjon. Mange kan da trenge støtte. Bruk rådgiver som har arbeidet med skianlegg tidligere, og samarbeid gjerne flere når rådgiver skal benyttes. Og del kunnskap på tvers av klubber og anlegg. Bruk gjerne Skiforbundets anleggsgruppe på Facebook til å stille spørsmål og dele råd og tips.

Sett dere inn i mulighet for å få Enovamidler og andre tilskudd for å redusere energibruken. Dyktige enøkrådgivere kjenner normalt tilskuddsmulighetene.

Kortsiktige enøktiltak

Ulempen med mange enøkgrep er at de tar tid å gjennomføre – og krever investeringer. Her likevel noen grep dere kan gjøre på kort sikt;

Snøproduksjon og drift

 Starte snøproduksjon ved litt kaldere temperatur enn tidligere år. Vurder utsatt start av snøproduksjon
 Kutte snøproduksjon på de mest kostbare timene (produsere for eksempel kun på natt)
 Preparer med mindre snødybde. Anskaff og bruk snødybdemåler
 Vurder kritisk hvilke traseer og løyper som må snølegges og prepareres
 Sett dere inn i nettarifferingen for ditt nettområde. Unngå unødvendig effekttopper, som øker nettleien.
 Fjern tomgangskjøring av fossile biler

Byggrelaterte tiltak

 Reduser innetemperatur, særlig i ubrukte bygg og rom
 Om styrings- og ventilasjonssystem er installert – pass på at det er riktig regulert
 Bytte ut gamle panelovner eldre enn 20 år og radiatorer eldre enn 30 år
 Bytte ut oppvaskmaskiner og komfyrer eldre enn 20 år
 Bytt til LED-lys (særlig der ikke varmen fra lyset gir nytte til oppvarming)
 Installer sparedusjer i garderober mv
 Isoler varmtvannsrør

Langsiktige enøktiltak

De høyere energikostnadene vil nok ikke kun gjelde kommende vinter. Prisene vil nok reduseres, men ikke ned til slike vi hadde tidligere. Energi blir dyrere enn før. Som forberedelse til senere vintre, kan følgende da være hensiktsmessig;

Snøproduksjon og drift

 Planer terreng og rydd traseer– reduserer snømengdebehovet
 Vurder nye og automatiserte snølanser, viftekanoner, pumpestasjoner mv. Slike reduserer strømforbruket med 30 til 50 %, sammenlignet med gamle.
 Vurder om SD-anlegg (styrings- og driftskontrollanlegg) for snøsystem kan kobles opp mot strømpriser for automatisk optimalisering av når tid anlegget skal gå.
 Vurder ledlys
 Vurder overgang til frekvensstyrt drift av heismotorer
 Skift ut fossildrevne kjøretøyer med Elektriske Scootere og Atv`er

Bygg

 Installer styringssystemer for varme og lys (store bygg)
 Vurdere mulighet for varmepumpe, enten med jordvarme (vannbasert) eller luft til luft
 Skifte ut vinduer som er eldre enn 30 år
 Etterisolere gamle bygninger bygget før 1980 som har 10 cm isolasjon til dagens standard på 25 cm
 Gjennomgå alle ventilasjonssystemer og skifte ut ventilasjonsanlegg eldre enn 30 år med varmegjenvinning
 Montere sensorstyrt ventilasjon og lysstyring i fellesareal
 Skifte ut gamle EL-kjeler i fyringsanlegg til nye moderne som er mer effektive
 Vurder solceller
 Varmestyring av maskinrom (heisstasjoner mv.)
NIF-EPI01, 01