Hopp til innhold

Strømming av ski for barn og unge

Norges Skiforbund følger debatten rundt strømming og filming i breddeidretten tett. Vi deltar i en medvirkningsprosess med NIF og andre særforbund for at barn og unge skal bli hørt i saken. NSF følger NIFs retningslinjer.

 Barn og unges medvirkning er viktig i debatten rundt strømming. Vi ønsker at barns meninger og perspektiver er med i vurderingen av saker som angår dem og at det innhentes kunnskap om hvordan barna blir påvirket. Vi må vite mer om konsekvenser for barna som viktig kunnskapsgrunnlag når beslutninger tas.  For Skiforbundet er det avgjørende at det fattes beslutninger som er gode for barna og at idrettens ressurser blir brukt på en god og riktig måte, sier Øistein Lunde, konstituert generalsekretær.  

Det er uansett klart at det ikke skal strømmes fra barne- og ungdomsidretten i aldersklasser under 15 år, eller dersom det deltar utøvere under 13 år. 

Det skal videre alltid være inngått avtale mellom aktuell leverandør og særforbund/idrettslag før strømming kan gjennomføres, og strømmingen skal i størst mulig grad fokusere på aktiviteten, ikke enkeltutøvere.

Før et arrangement eller konkurranse strømmes, skal det gis tydelig informasjon til de berørte minst to uker før. Strømming av breddearrangement innen individuelle idretter krever aktivt samtykke fra de berørte utøverne og/eller foresatte/verger. Det skal informeres om felles reservasjonsløsning, som hindrer strømming dersom barn og unge med beskyttelsesbehov deltar.

Filmer skal ikke lagres eller distribueres på sosiale medier og andre kanaler der en ikke selv har kontroll på hvem som ser filmen, videredistribusjon eller sletting.

Idretten har definert visse arrangement til å være av allmenn interesse. Disse arrangementene vil ikke være omfattet av de kravene personvernregelverket stiller til blant annet behandlingsgrunnlag og retten til reservasjon. NRKs superlørdag er et slik arrangement, men hvor det f.eks. ikke brukes etternavn på TV-skjermen og hele tiden er fokus på skiglede og aktivitet.

 Vi ser fram til en god, grundig og klok debatt rundt strømming i breddeidretten. Det er viktig at en ikke forhaster seg, men finner langsiktige, tydeligere og trygge rammer for overføringer fra barne- og ungdomsidretten, avslutter Lunde.

 

Les mer om strømming:

Retningslinjer

Informasjon fra NIF

 

NIF-EPI03, 03