Hopp til innhold

Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner

Lotteri og stiftelsestilsynet vil åpne for neste søknadsrunde 26. oktober, med søknadsfrist 16. november klokken 13:00. I neste søknadsrunde kan det søkes om strømstøtte for perioden juli-september 2022.

Les mer om retningslinjer på Lotteritilsynets nettside

Merk at også frivillige virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan motta støtte dersom virksomheten hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten. Dette kan også gjelde skianlegg hvor idrettsklubb(er) utgjør minimum 50.1% av eierskapet i anlegget.

NIF-EPI01, 01
Foto: Hanna Johre / NTB