Hopp til innhold

Deltar ikke på møter

Norges Skiforbund deltar ikke på møter med Russiske og Hviterussiske representanter.

Skiforbundet ble i dag kjent med den brede Russiske representasjonen på Det internasjonale Skiforbundets (FIS) høstmøter som avholdes i Zurich denne uken.

Russiske og Hviterussiske utøvere er allerede utestengt fra internasjonale konkurranser i regi av FIS. Skiforbundets holdning er at dette også må gjelde representanter på politisk og administrativt nivå. 

- Skistyret har besluttet at en sterkt fordømmer den Russiske deltagelsen i FIS-møtene. Skistyret har også besluttet å trekke alle norske representanter fra møter i Zurich der Russiske eller Hviterussiske representanter er tilstede, sier skipresident Tove Moe Dyrhaug. 

For å følge opp Skistyrets vedtak vil Skiforbundet snarest mulig meddele FIS vårt standpunkt og henstille FIS til også å beslutte utestengelse av Russiske og Hviterussiske representanter på ubestemt tid.

- I debatten om utestengelse av Russiske og Hviterussiske utøvere har Skiforbundet siden krigens utbrudd jobbet sammen med andre nasjoner for å fremme forbundets standpunkt. Det vil vi gjøre også i denne saken og inn mot neste møte i FIS Council. Utestengelsen av utøvere - og nå forhåpentligvis også representanter - må gjelde så lenge den brutale og meningsløse angrepskrigen pågår, avslutter skipresidenten. 

Kontaktpersoner: 
Tove Moe Dyrhaug, president, 48 18 07 40
Grenledere:
Ola Evjen, styremedlem (Alpint), 97 65 42 56
Øystein Tamburstuen, styremedlem (Freestyle)  90 21 24 84
Stine Korsen, styremedlem (Hopp)  92 09 67 68
Edgar Fossheim, styremedlem (Kombinert)  90 50 78 40
Torbjørn Skogstad, styremedlem (Langrenn) 90 77 24 25
Rolf Bryn, styremedlem (Telemark) 90 19 64 76

English
The Norwegian Ski Federation will not participate in meetings with Russian and Belarusian representatives present. 

Today, The Norwegian Ski Federation became aware of the broad Russian participation at the Autumn meetings of the International Ski Federation (FIS) being held in Zurich this week.

Russian and Belarusian athletes are already banned from international competitions within FIS. The position of the Norwegian Ski Federation is that this also must apply for representatives at the political and administrative level.  

- The board of the Norwegian Ski Federation strongly condemn Russian participation at the FIS meetings. The board did also decide to withdraw all Norwegian representatives from meetings in Zurich where Russian or Belarusian representatives are present, says the president of the Norwegian Ski Federation, Tove Moe Dyrhaug.

In order to follow up today’s decision by the Board, the Norwegian Ski Federation will follow up with FIS on our position and recommend that FIS also decides to ban Russian and Belarusian representatives for an indefinite period. 

- In the ongoing debate on the banning of Russian and Belarusian athletes, the Norwegian Ski Federation has, since the outbreak of the war, worked together with other nations to advance our joint positions. We will also together with our partners on this matter, up until the next meeting of the FIS Council. The exclusion of athletes - and now hopefully also representatives - must apply as long as the brutal and meaningless war continues, concludes Tove Moe Dyrhaug. 

NIF-EPI01, 01