Hopp til innhold

Skipresident Erik Røste

Resolusjon fra Norges Skiforbunds ting

Vedtatt under Norges Skiforbunds ting lørdag 11. juni 2022 i Molde: Norsk skisport har nulltoleranse for netthets og mobbing.

Hets, sjikane og mobbing i sosiale medier er blitt et stort samfunnsproblem. Dessverre rammer dette også skiidretten og Skiforbundet. Mange av våre aktive, våre ansatte, og våre frivillige som legger ned en innsats for fellesskapet, har fått føle på dette. Netthets og mobbing som følge av egne meninger innen sine verv, fører til økt påkjenning og belastning for de som rammes.

Denne type handlinger er et brudd på etiske retningslinjer for skiidretten, jfr. § 2 og 6. Brudd på etiske retningslinjer kan sanksjoneres slik idrettens regelverk foreskriver.

Vi vil ikke ha det sånn. Dette må vi ta tak i, ellers risikerer vi å miste mange nåværende og fremtidige ressurspersoner. Vi skal alltid være åpne for synspunkter, kritikk og god meningsbryting, men det er stor forskjell på konstruktiv kritikk på den ene siden, og ren hets og sjikane på den andre.

Norges Skiforbund har nulltoleranse for netthets og mobbing. Vi har alle et ansvar for å si fra og følge opp når vi blir kjent med slike handlinger. Den som blir utsatt, skal ikke stå alene. Når en av oss blir hetset, må vi alle ta ansvar.

nif-epi04, 04