Hopp til innhold

Ikke behov for vesentlige endringer i landslagsmodellen

Norges Skiforbund bestemte i januar at et utvalg skulle evaluere landslagsmodellen. Nå er rapporten fra utvalget klar.

Utvalget har i henhold til mandatet tatt utgangspunkt i rapporten fra 2016, og de ni konkrete punktene som ble fremhevet der. Utvalgets hovedkonklusjon er at man ikke kan se at det er behov for eller formålstjenlig å gjøre vesentlige endringer i modellen. 

- Utvalget mener at landslagsmodellen er godt egnet til å gi en god sportslig utvikling av utøverne. Utvalget mener også at landslagsmodellen er den som gir de største inntektene, sier leder av utvalget og medlem i skistyret, Erik Bruun.

Utvalget trekker fram tre konkrete oppfølgingspunkter rundt landslagsmodellen. Det ene handler om sosiale medier. En ønsker også å skape mest mulig klarhet i utøveravtalene, samt at man ser grundigere på et forslag som vil gjøre det mulig å stå utenfor landslaget i «sommersesongen».

 

Mer om de tre hovedpunktene:
1: Det bør gjøres et arbeid som gjelder bruken av sosiale medier med fokus på å skape klarhet og forutsigbarhet for den enkelte utøvers handlingsrom. Utvalget peker også på at det kan være mye å hente på å hjelpe utøvere til å profilere seg på sosiale medier. 

2: Det bør gjøres et arbeid i å skape mest mulig klarhet i utøveravtalene, herunder informasjon til og involvering av utøverne ved utforming av avtalene.

3: Utvalget har vurdert et forslag om endring i reglementet, slik at det blir mulig å stå utenfor landslaget "i sommersesongen", men likevel delta internasjonalt om vinteren. Utvalget mener at dette er et viktig spørsmål, og at er så grunnleggende at det krever en grundigere og bredere behandling enn dette utvalget har hatt tid til. 

 

Les rapporten i sin helhet.

nif-epi04, 04
Foto: Hanna Johre / NTB