Hopp til innhold

Tove Moe Dyrhaug og Øistein Lunde (Geir Owe Fredheim, Norges idrettsforbund)

Skiforbundet på NIFs ledersamling

Sammen med andre idrettsledere fra særforbund og idrettskretser deltokskipresident Tove Moe Dyrhaug og konstituert generalsekretær Øistein Lunde på Norges idrettsforbunds ledersamling sist uke.

På agendaen sto blant annet temaer som «en idrettsbevegelse for fremtiden», idrettens nye strategidokument, «Idretten vil», som skal vedtas på idrettstinget våren 2023 og idrettens valgsaker. 

– Det var fint å møte idrettsvenner fra særforbund, kretser og Norges idrettsforbund, få informasjon og drøfte felles utfordringer og muligheter. Fra Skiforbundets side ser vi frem til å bidra med våre perspektiver i viktige prosesser fremover for norsk idrett, blant annet frem mot idrettstinget hvor idrettens nye strategidokument for de neste fire årene skal vedtas, sier Tove Moe Dyrhaug. 

Det ble også gitt en løypemelding for arbeidet med et mulig fremtidig OL/PL i Norge, hvor resultat av sonderingene gjort så langt ble lagt frem. Mer informasjon på idrettsforbundet.no.

Ledersamlingen samlet seg også om felles uttalelse om Russlands krigføring mot Ukraina. Les hele uttalelsen på idrettsforbundet.no.

nif-epi04, 04