Hopp til innhold

Dagens antallsbegrensing må økes, mener NSF. (NTB)

- Vi står i fare for å miste hele generasjoner med skiutøvere

Norges Skiforbund har i dag sammen med NIF og flere særforbund vært i møte med Kulturdepartementet og helsemyndighetene for å diskutere koronatiltakene som skaper store utfordringer for idretten.

Se også notat som er oversendt KUD

Tiltakene som ble innført 15. desember, som for skiidretten er blant de mest inngripende tiltakene vi har hatt under hele pandemien, skapte sterke reaksjoner i ski-Norge.

I møtet var skipresident Erik Røste tydelig på at toppidrettsdefinisjonen ikke må tolkes for snevert og at dagens antallsbegrensning på 100 på utendørs arrangement økes til den samme grensen som for arrangement utendørs med publikum på 600.

Norsk skisport med alle våre frivillige, har gjennom hele pandemien vært motivert for å bidra til å begrense smittespredningen. Organisasjonen snudde seg rundt og ble eksperter på smitteverntiltak og tilrettelegging av trening og konkurranser innenfor de til enhver tid gjeldende begrensinger. Derfor har det så langt knapt nok vært noe kjent smitte knyttet til skiaktiviteten. Våre frivillige er fortsatt motivert for å bidra, men det er viktig at tiltakene oppleves om logiske, fornuftige og forståelige. Tiltakene som ble innført før jul, som for skiidretten er blant de mest inngripende tiltakene vi har hatt under hele pandemien, opplevdes ikke slik og skapte derfor sterke reaksjoner i ski-Norge, sier Røste.

Skipresidenten poengterte i møtet at koronapandemien begynner å få synlige konsekvenser. Han får daglig henvendelser fra bekymrede trenere, ledere og frivillige landet rundt. Tirsdag kveld kom det en mail fra Oslo Skikrets med en trist statistikk:
«20 av 23 jenter født 2002 ga seg med langrenn i Corona-året fordi de ikke fikk gå skikonkurranser. Vi har 3 stk igjen i år. Nok en sesong med strenge restriksjoner vil gjøre at en hel generasjon av juniorløpere forsvinner. Jentene her har andre ting å gjøre enn å vente på å få gå skirenn».

Skiforbundet formidlet to budskap i dagens møte:

* Det aller viktigste er at dagens antallsbegrensning på 100 på utendørs endres til den samme grense som for arrangement med publikum på 600
* Skiaktiviteten foregår utendørs, på arenaer med god plass og med avstand mellom deltagerne.
* Vi i likhet med resten av norsk idrett har opparbeidet oss god erfaring med å arrangere både trening og konkurranser innenfor trygge, gode rammer.
* Bruker ikke garderober, klubbhytter, kafeer eller andre innendørs fasiliteter.
* Kommer hovedsakelig i privat bil, deltar og reiser igjen
* Vi er ikke kjent med at det foreligger noen faglig dokumentasjon på at utedørsaktivitet med avstand, medfører stor smitterisiko og sykehusinnleggelser.
* Og med dette som utgangspunkt, er det helt uforståelig for organisasjonen at vi ikke kan drive utendørsaktivitet
* Bildet fra en fullpakket t-bane i jula med folk på tur ut på ski, illustrer det uforståelige i dette. De kan stå tett sammen på t-banen, men med en gang de kommer ut, så er det begrensinger. Det forstår ikke folk. 

Og at toppidrettsdefinisjonen ikke tolkes for snevert
* Vår posisjon som en ledende skinasjon skyldes at vi har en bredde i de fleste skiidretter som ingen andre har
* Norske junior og seniorløpere som ikke faller inn under toppidrettsdefinisjonen går inn i sin tredje sesong med en betydelig reduksjon i konkurranseaktiviteten – ref. e-posten fra Oslo Skikrets.
* I ski-Norge er det bredden som skaper toppen. Ved at kun et lite og spisset antall løpere defineres som toppidrettsutøvere, ødelegger vi et av våre sterkeste fortrinn for å kunne utvikle nye internasjonale topputøvere i årene som kommer.

- Det var et godt møte hvor idretten fikk presentert sine utordringer, bekymringer og forslag til endringer fremover. Vi poengterte at det er viktig at endringer kommer raskt da skisesongen er veldig kort. Når snøen er smeltet er det for sent. Det skjer i løpet av 8 – 10 uker fra i dag, sier Røste. 

NIF-EPI03, 03