Hopp til innhold

Skistyrets holdning til OL i Beijing og brudd på menneskerettigheter

Styret i Norges Skiforbund har i møte torsdag 23. september 2021 diskutert hvordan Skiforbundet skal forholde seg til OL i Beijing som arrangeres i februar 2022.

 Skistyret ser frem til et godt gjennomført arrangement, med mange gode prestasjoner og gode norske resultat. Skistyret vil imidlertid uttrykke bekymring for de brudd på menneskerettigheter i Kina som har kommet frem i media.

Skistyret gir sin tilslutning til og stiller seg bak det president Erik Røste tidligere har uttalt om dette, blant annet på Skitinget i mai i år. Skistyret ønsker å uttrykke følgende:

  • Skistyret tar avstand fra grunnleggende brudd på menneskerettigheter og ønsker ikke at internasjonale idrettskonkurranser tildeles land der dette skjer.
  • Skistyret forventer at alle tillitsvalgte og ansatte i Skiforbundet som har internasjonale verv, jobber aktivt for å hindre at land som bryter grunnleggende menneskerettigheter tildeles internasjonale idrettskonkurranser. Styret ønsker at Skiforbundet, etter Idrettstinget i oktober, utarbeider en internasjonal veileder som er tilpasset skisportens behov i det internasjonale arbeidet.   
  • Skistyret ønsker ikke boikott av OL i Beijing, blant annet fordi dette vil gå utover uskyldige utøvere. Utøverne har ikke besluttet hvem som skal arrangere OL og de har fokus på å utøve idretten sin. Deltakelse gjør også at brudd på menneskerettighetene får internasjonal oppmerksomhet. 
  • Skistyret vil støtte alle utøvere og andre som ønsker å ytre seg om og markere brudd på menneskerettigheter. Men styret vil også understreke at ytringsfrihet innebærer friheten til å ikke markere sine synspunkter, eller ytre seg. Det må vi også respektere. Det er opp til hver enkelt selv å ta stilling til hvorvidt de ønsker å engasjere seg.
  • Skistyret vil ta initiativ ovenfor NIF og Olympiatoppen slik at norsk idrett framstår enhetlig i tiden frem mot OL.
NIF-EPI03, 03