Hopp til innhold

Skiforbundets koronaveileder

Gjeldende tiltaksnivå gir gode muligheter til å kunne gjennomføre skiaktivitet og arrangement på alle nivåer.

Trinn tre i myndighetenes nasjonale gjenåpningsplan iverksettes 18. juni. Videre gjenåpning (trinn 4) er foreløpig utsatt på ubestemt tid. Gjeldende tiltaksnivå gir likevel gode muligheter til å kunne gjennomføre skiaktivitet og arrangement på alle nivåer.

Merk at flere kommuner fortsatt har strengere regler og anbefalinger, og at disse kan endres på kort varsel på grunn av smittesituasjonen lokalt. Alle klubber og medlemmer må forholde seg til tiltakene som til enhver tid gjelder i sin kommune eller den kommunen man oppholder seg.

All aktivitet i skiidretten skal gjennomføres på en forsvarlig måte, og grunnleggende smittevernregler (avstand, hygiene m.v.) må alltid følges.

For aktivitet og arrangement i skiidretten gjelder følgende:
* Skiarrangement for alle aldersgrupper kan gjennomføres så fremt gjeldende antallsbegrensning og øvrige smittevernregler overholdes.
* Antallsbegrensningen på et utendørsarrangement uten test eller koronasertifikat er 800, fordelt på 4 kohorter a’200.
* Dersom arrangøren legger opp til koronasertifikat/testing er det tillatt med inntil 3000 personer, fordelt på kohorter på inntil 500 personer. Merk at arrangøren i slike tilfeller plikter å tilby testing (antigen hurtigtest) og at kostnaden til dette dekkes av myndighetene etter nærmere regler.
* Toppidrett kan gjennomføres som normalt for utøvere som er omfattet av toppidrettsdefinisjonen
* Trening kan gjennomføres som normalt for alle aldersgrupper. For voksne er anbefalt gruppestørrelse utendørs 40 personer og innendørs 30 personer. Unntak fra avstandskravet gjelder der det er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten.

Personer som kommer fra kommuner/områder med forhøyet tiltaksnivå og som ikke er beskyttet, bør ikke delta på arrangement i andre kommuner. Dette gjelder ikke toppidrettsarrangement.

For mer informasjon om antallsbegrensninger, se Plan for gradvis gjenåpning - regjeringen.no.

KOMPENSASJONSORDNING
Tilskuddsordningen for arrangement/aktivitet for frivillige organisasjoner gjelder i perioden 1. januar til 31. oktober. Ordningen omfatter både gjennomførte og avlyste arrangement/aktivitet. Ordningen er ubyråkratisk og enkel, og stiller ingen krav til innsending av dokumentasjon sammen med søknaden. Søker må imidlertid ved eventuell etterkontroll kunne dokumentere/ sannsynliggjøre beløpene som oppgis i søknaden.

Søknadsfrist (siste frist) er 15. november, men søknader behandles fortløpende.

Se mer info her: Tilskot i samband med arrangement eller aktivitetar - Lotteri- og stiftelsestilsynet (lottstift.no).

Tidligere artikler
21. desember: Sak og video: 
«Best Practice» for ski-Norge

Alle arrangører av organisert idrett (treninger, samlinger, arrangement) må:
1. Gjøre en risikovurdering av aktiviteten som planlegges

2. Utarbeide smittevernplan:
    a) Sjekkliste for godt smittevern ved idrett.

Eksempel på arrangementsmanual (NB: Ikke oppdatert etter siste smittevernregler).
Arrangementsmanual (last ned Word), Last ned arrangementseksempler (XL).

3. Arrangører må forholde seg til lokale regler og sørge for nødvendig varsling og tillatelser fra lokale helsemyndigheter

Se Helsedirektorates veileder for idrett for mer informasjon og anbefalinger knyttet til utøvelse av idrettsaktivitet. 

Nyttig informasjon og maler:

  • Kompensasjonsordning
  • NIF og Vipps tilbyr gratis besøksregistreringssystemet for arrangement: qrona.nif.no.
  • Vi oppfordrer alle arrangører, medlemmer i klubber, foreldre og foresatte å gjennomføre Norges Idrettsforbunds koronavettkurs.

Plakater som klubber/lag kan printe ut og henge opp på treninger. For treninger i alpinbakker henviser vi videre til fnugg.no.

LAST NED FOR PRINT

LAST NED PDF FOR PRINT 

LAST NED PDF FOR PRINT 

Forøvrig viser vi til Norges Idrettsforbunds og myndighetenes anbefalinger.  

#GodeSammen #VedÅHoldeAvstand 💙

NIF-EPI01, 01