Hopp til innhold

Slik har Skiforbundet økt utøvernes kunnskap om Kina

Utøvere, trenere og støtteapparat i de ulike OL-grenene fikk nylig bedre innsikt om forholdene i Kina foran vinterlekene i Beijing.

Norges Skiforbund arrangerte et digitalt møte med fokus på informasjons- og kunnskapsløft om forholdene i Kina,  bl.a. brudd på menneskerettighetene. En rekke vinterprofiler på utøver- og trenersiden deltok.

- Vi ønsket å gi utøvere, trenere og øvrig støtteapparat bred og best mulig informasjon om forholdene i Kina. Samtidig var det viktig å høre hva IOC tenker, spesielt etter at det er gjort viktige forandringer rundt tildelinger for kommende OL, sier skipresident Erik Røste.

Henning Kristoffersen fra The Governance Group er godt kjent som Kina-ekspert. Han holdt en grundig og faktabasert innledning om det som skjer i Kina. Kristoffersen var blant annet innom viktige områder som at «Kina blir mer autoritært», «kinesiske myndigheter har betydelig støtte i egen befolkning» og «Kina kan ikke presses til forandring». Han fortalte også om hvor viktig det er for norsk industri å samarbeide med Kina for å kunne lykkes globalt.

Generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty fulgte opp med å fortelle om alvorlige hendelser som skjer i Kina og «det finnes ikke ytringsfrihet i Kina». Det har de siste månedene vært fokus på mesterskap i Qatar og Kina. «Det finnes ikke noe ytringsansvar. Alle utøvere i Norge må ikke mene noe om dette, men vi er villige til å hjelpe utøvere som ønsker å markere seg innen dette temaet», sa Egenæs.

Kristian Kloster Aasen er norsk IOC-medlem. Hun påpekte at IOC allerede har tatt grep rundt tildelinger. Framtidige OL skal legges til land som respekterer menneskerettighetene. «Når et land arrangerer OL, er det mye man må garantere, herunder innreise. Alle utøvere som skal delta i OL, får være med. Det er en overordnet garanti. Jeg tror det skal mye til for at man (Kina) løper fra det ansvaret», fortalte Aasen.

Flere utøvere har uttalt internt at de er bekymret for hva som kan skje dersom man uttaler seg kritisk om vertsnasjonen foran vinterlekene. Skipresident Erik Røste avrundet møtet med å være tydelig om skiforbundets holdninger.

- Brudd på grunnleggende menneskerettigheter er helt uakseptabelt uavhengig hvor det er i verden. Store idrettsarrangement skal ikke brukes til sportsvasking. Mediene har en viktig rolle i å sette søkelys på dette, sammen med oss og alle som er involvert i toppidretten. Det opplever jeg at vi bidrar til i alle høyeste grad – et fokus som ikke ville kommet uten OL/Paralympics som er lagt til Kina. Vi skal bidra og vi skal bruke vår stemme internasjonalt, poengterte Røste. 

Skipresidenten påpekte at boikott ikke er veien å gå, samtidig som han også la til at det er full ytringsfrihet for norske skiløpere.

- Full ytringsfrihet innebærer også friheten til å ikke markere sine synspunkter. Det må vi også respektere. Det er opp til hver enkelt selv å ta stilling til hvorvidt de ønsker å engasjere seg. Det som blir vår oppgave sammen med Olympiatoppen, er å gi dere (utøvere og trenere) så god kunnskap som mulig om det er om Kina eller andre land som det kan være aktuelt å vite noe om. Derfor er det flott at flere av dere har bedt om nettopp det. Det er viktig for meg å påpeke at dere ikke blir dyttet ut i rampelyset. Det er vi som tillitsvalgte som skal ta det ansvaret, men det er ofte mer spennende med utøvere og treneres stemme enn oss som idrettsledere, bemerket Røste.

NIF-EPI03, 03
NTB