Hopp til innhold

Skiglede for alle

- Vi ønsker å gjøre den største satsingen innen bredde og rekruttering på lang tid, sier skipresident Erik Røste.

Nå går Norges Skiforbund fra ord til handling.
- Dette er det viktigste arbeidet NSF gjør framover, sa skipresidenten nylig da bredde- og rekrutteringsarbeid ble debattert under Skitinget.

I perioden 2015-2019 har det vært 17 prosent reduksjon i aktive medlemmer. Det ønsker Skiforbundet å gjøre noe med.
- Vi har sett en nedgang i medlemstallene våre. Den trenden ønsker vi å snu. Om vi er i gren, krets eller klubb, må vi gjøre denne jobben sammen. Her stiller alle opp med det vi kan bidra med. Jeg er helt sikker på et bra resultat, sier Røste.

I kommende tingperiode er det staket ut en tydelig kurs:
* Fem skiklubbutviklere ansettes i prosjekt med kretsene
* Organiseringen av anleggsområdet styrkes med fagteam
* Det etableres fagteam bredde- og rekruttering
* Det etableres også fagteam innen klubbutvikling
* Midler overføres til gren og krets

- Det er ute i klubbene aktiviteten drives. Vi ser gjennom erfaringer gjennom norgesturneen vi hadde og erfaringen i Oppland skikrets med skiutvikler, at det er behov for å besøke klubben for å være med å skape aktivitet, gi tips og rådgivning til økt aktivitet og anleggsutvikling samt tilrettelegge for skileik og allsidig skiopplæring, sier Røste.

- Dette skal være en grenuavhengig satsing. For mange vil dette være det første møtet med skisporten. Da er det naturlig med anlegg som ikke krever for mye instruksjon, men er selvlærende anlegg hvor det er ulike utfordringer med kuler, porter, små hopp og løyper til allsidig utvikling. Tanken er å få flest mulig til å ha en positiv inngang til skisporten, fortsetter skipresidenten entusiastisk.

Det nye strategidokumentet har fått tittelen «Skiglede for alle».
- Alle som har lyst til å bruke ski som aktivitetsform, skal ha glede av det. I det legger jeg at vi må tilrettelegge for alle – uavhengig om barna drømmer om å bli olympiske mestere eller bare ønsker å være en del av vårt miljø og skifamilien. Det gjelder både funksjonsfriske og de med nedsatt funksjonsevne. Det skal være plass til alle i vårt miljø, svarer Røste på spørsmålet om hva «skiglede» betyr for han.

Sammen med Deloitte Consulting har det vært gjennomført en frafallsundersøkelse.
- Når vi ser på rapporten, bekrefter den mye av det vi har erfart. Vi er gode til å utvikle verdensmestere. Det viser resultatene vi oppnår internasjonalt, men vi er ikke like gode til å ta vare på eller inkludere de som ikke har SÅ store drømmer. Et av hovedfunnene er at det kanskje går for raskt fra lek til alvor. Det tror jeg vi som organisasjon må jobbe med. Vi har Skiforbundets utviklingsmodell (SUM), og den legger nettopp opp til at vi ikke skal ha for raske utviklingsløp. Hopp har for eksempel vært veldig flinke til å tilpasse konkurranseformene til nivå, ikke nødvendigvis alder. Vi har også andre gode eksempler på det, sier Røste.

De ulike fagteamene blir også viktige når bredde- og rekrutteringsarbeidet iverksettes for fullt.
- Det skal opprettes tre fagteam. Innenfor aktivitetsutvikling skal man komme opp med nye prospekter og prosjekter som kan gi nye måter å inspirere til mer skiaktivitet. Det er mange frivillige rundt om i Norge, og vi håper dette kan gjøre det lettere for folk å kunne si ja til å bli trenere eller aktivitetsansvarlige, forklarer generalsekretær Ingvild Bretten Berg.

Det er også et stort behov rundt anleggsutvikling.
- Vi får også et team som skal jobbe rettet mot anleggsutviklingen. Vi ser at det er et stort behov der ute. Vi skal gjøre det enklere for dem der ute når man utvikler anlegg, blant annet om hvordan man skriver gode søknader, hvor man bør bygge anlegge og generell rådgivning. Et fagteam vil gi Ski-Norge en større kapasitet til å utvikle næranlegg for barn og unge, forteller generalsekretæren videre.
- Det siste fagteamet skal rette søkelyset på utvikling av klubbene. Spesielt vil man bidra inn mot dem som ønsker å gjøre en jobb innenfor det organisatoriske området, sier Berg.

NIF-EPI01, 01
NTB