Hopp til innhold

Skiforbundet med storsatsing innen bredde og rekruttering

Selv med økning og stabile tall hos noen av Skiforbundets grener, har norsk skiidrett samlet sett hatt en medlemsnedgang i perioden 2015 til 2020 på nesten 25 prosent. Nå tar forbundet et krafttak for å stoppe denne negative utviklingen, og søker innspill fra hele Skinorge.

Fra 2019 til 2020 var nedgangen på 9 prosent.

Det er Skistyret som har bestemt at hele Skinorge skal spørres til råds.

- For at så mange som mulig også i framtida skal få gleden av å være en del av det store skifelleskapet vårt, gjennomfører Skiforbundet nå en medlems- og utøverundersøkelse for å lære mer om årsakene til medlemsnedgangen i enkelte grener og økningen i andre, sier Skipresident Erik Røste.

Undersøkelsen, som er en del av et større kartleggingsprosjekt, skal også vurdere mulige effekter av korona på skiidretten. Så langt har nærmere 1100 enkeltpersoner sagt sin mening.

- Vi vil få innspill direkte fra medlemmer, utøvere og skiforeldre som har skiskoa på, og like viktig - de som har valgt å sette skiskoa på hylla. Svarene vi får vil danne grunnlaget for den investeringen vi skal gjøre i nye bredde- og rekrutteringstiltak, sier Røste.

Noen foreløpige funn fra kartleggingen, som Skiforbundet håper medlems- og utøverundersøkelsen vil synliggjøre årsaker til, viser at det for aldersgruppen 6 til 12 år en størst netto nedgang i medlemstall hos de større klubbene. For de voksne over 26 er det derimot de mindre klubbene som står for den største nedgangen. Når det justeres for antall medlemmer og det sees på prosentvis endring i medlemstall, er det samlet sett de mindre klubbene i de store kommunene hvor medlemsnedgangen er størst. Det er for øvrig ingen tydelig tendens knyttet til kjønn.

De endelige resultatene fra kartleggingen og den store medlems- og utøverundersøkelsen legges frem for Skitinget 12. juni. Her skal også delegatene diskutere nye bredde- og rekrutteringstiltak, hvor det blant annet er foreslått en investering i fem Skiklubbutviklere og utvikling av nærmiljøanlegg for skileik.

Norge har de siste årene vært verdens beste skinasjon med fantastiske internasjonale resultater, men skipresidenten erkjenner at forbundet må gjøre enda mer for å legge til rette for aktivitet som bidrar til at flere finner sin plass i innen skiidretten.

- Oppslutning og interesse for skisporten i Norge er stor, med deltakerantall blant barn og unge som verdens vinteridrettnasjoner misunner oss. Samtidig er tiden inne for å tenke nytt. Fra Skiforbundets side er vi klare til å investere i konkrete, faktabaserte tiltak vi ser vil ha en effekt på vårt arbeid for å beholde flest mulig, lengst mulig, sier Erik Røste.

Link til undersøkelsen

NIF-EPI01, 01
NTB