Hopp til innhold

Eliasch ny FIS-president

Johan Eliasch (GBR) ble valgt som den nye FIS-presidenten etter Gian Franco Kasper.

Alle kongressdokumenter på fisski.com

Eliasch ble valgt som den nye FIS-presidenten etter bare en runde med avstemning. Han fikk 54,82 prosent av stemmene (65 stemmer).

I tillegg til presidentvalget ble også FIS Council plukket ut med 16 medlemmer. Erik Røste ble gjenvalgt, og den norske skipresidenten fikk flest stemmer sammen med tyske Franz Steinle.


Se også sak på fisski.com


I forkant av FIS-kongressen har alle komiteer hatt møter. Referat fra møtene i langrenn, alpint, skicross, kombinert og freeski. Langtidskalenderen i langrenn er også godkjent av FIS Council.

Pressemelding 1. juni:
Skiforbundet støtter Mats Årjes i presidentvalget i Det internasjonale Skiforbundet (FIS). Styret i Norges Skiforbund har besluttet å støtte Mats Årjes kandidatur i valget av ny FIS-president. Den 53 år gamle svensken har bred erfaring som både generalsekretær og president i det Svenske skiforbundet og er i dag visepresident i FIS. Presidentvalget skjer under FIS-kongressen, fredag 4.juni.

En arbeidsgruppe utnevnt av skistyret har gjennomført intervjuer med alle de fire kandidatene til presidentvervet. I tillegg til Årjes, er Johan Eliasch (svensk-britisk), Sarah Lewis (England) og Urs Lehmann (Sveits) presidentkandidater. I intervjuene med kandidatene er det i tillegg til utviklingen av skisporten, lagt særlig vekt på temaer som bærekraft, åpenhet og kjønnsbalanse i internasjonal skisport. 

Skistyret har i tillegg til intervjuene med kandidatene, innhentet råd fra Norges Skiforbund sine representanter i de sentrale FIS-komiteene.

- FIS forvalter mange av de idrettene som nordmenn er mest interessert i. Derfor er samarbeidet med ledelsen i FIS viktig for Norges Skiforbund. Vi gjennomførte en grundig intern vurdering før vi konkluderte, sier skipresident Erik Røste.

- Det skjer mye bra og er en positiv utvikling på mange områder i FIS. Årjes har fokus på de samme tingene vi er opptatt av, og har i mange år vist at han har den kunnskapen, forståelsen og handlekraften som skal til for å utvikle FIS i den retningen vi i Norge ønsker, sier Røste. 

Den svenske presidentkandidaten har både administrativ og politisk kompetanse fra skiidretten, både som generalsekretær og president i det svenske skiforbundet. Han er i dag president i Sveriges olympiske komite og har bred næringslivskompetanse som VD for det børsnoterte selskapet Skistar AB.   

-Mats Årjes utviser stort engasjement for alle grenene i FIS, og peker helt konkret på viktigheten av dette mangfoldet i internasjonal skisport. Med sin bakgrunn er han opptatt av samspillet mellom de nasjonale særforbundene, alle tillitsvalgte i de ulike komiteene i FIS, administrasjon og styret i FIS, sier Røste.  

NIF-EPI03, 03
Hoppanlegget i Tomter. Foto: Tomter Hoppteam