Hopp til innhold

Samme fluorvedtak i IBU og FIS

– Det er blitt forvirring på hva som ble vedtatt av IBU og FIS, men det er ingen forskjell på vedtakene, sier Erik Røste.

For kommende sesong gjelder EU-forbudet, «Pop-regulation», mot å produsere, selge og bruke produkter som inneholder C8 fluorkarboner/PFOA i alle FIS-grener. Dette gjelder også alle produkter som er produsert før 4. juni 2020. For øvrige fluorprodukter har både FIS og IBU utsatt forbudet mot fluorholdige glidprodukter til sesongen 2022-2023, og det er de samme forslagene til arbeidsgruppene i IBU og FIS som er vedtatt. IBU har offentliggjordt en form for avtale som de nasjonale forbundene må underskrive på om at de ikke skal bruke C8/PFOA kommende vinter. En mer kompliserende faktor i FIS, er at det i noen grener så det stort sett industrien som smører ski. Derfor vil FIS komme tilbake til denne problemstillingen. 

– Testapparatet for å avdekke fluor, er nå til internasjonal godkjenning. For å være enda tryggere at apparatet fungerer 100 prosent, er det behov for mer felttesting. Det har det på grunn av pandemien, ikke vært mulig å gjennomføre som ønsket. Derfor valgte arbeidsgruppen, for å gi en forutsigbarhet for alle, allerede nå si at kommende sesong blir en testsesong sammen med lagene og industrien, sier Røste.  

Smøresjef i langrenn i Norges Skiforbund, Stein Olav Snesrud, mener at avgjørelsen er fornuftig slik at man kan bruke tid til vinteren på å teste ut apparatet. 

– Dette var et godt vedtak av FIS. Forbudet kommer, utviklingen går fremover og industrien forholder seg til EU regler og utvikler seg på en god måte mot å bli både fluorfri med konkurransedyktige fluorfrie produkter, forteller Snesrud.

Se også sak på fisski.com

NIF-EPI01, 01