Hopp til innhold

Resolusjon til Skitinget 2021

Gjennåpning av skiaktiviteten etter koronaen.

Skiidretten er aktivitet i klubber og lag over hele Norge – aktivitet til glede for store og små – og aktivitet som danner grunnlag for livslang skiglede og god folkehelse.

Det ligger i skiidrettens natur å måle seg i lengde, fartsfølelse, kamp mot de raske tidene, de høyeste hoppene, de flotteste svingene og de spektakulære reiplykkjene. Skiidretten skaper store øyeblikk på arenaene og gjennom TV i de tusen hjem. Den frembringer hjertebank, spenning, høye rop, gledestårer og latter.
Skiidretten handler om å være sammen, i trening og på konkurranse.

Skitinget, samlet 12. juni 2021, ber Regjeringen om en snarlig gjenåpning av all idrettslig aktivitet i Norge. Idretten vil og kan ta smittevernregler på alvor. Skiidretten spesielt har siden nedstengningen av Norge 12. mars 2020, og gjennom vinteren 2021, vist at vi er vårt smittevernansvar bevisst. Vi har gjennomført vår aktivitet med 1 meters avstand, i små kohorter, og med lokale arrangementer innenfor gjeldende antallsbegrensninger.

Men, vi kan ikke gå på ski på snøen som falt i fjor – eller for vår del – snøen som falt i forfjor. Vi kan ikke gi 15 og 16 åringene tilbake hovedlandsrennene de har mistet, eller ta igjen de tapte konkurransene for junior og seniorutøvere som ikke fikk gå skirenn på tvers av regionale grenser denne vinteren. Det vi kan – er å skape nye gode øyeblikk gjennom at aktiviteten vår kan gjennomføres. Vi kan være en god bidragsyter på veien tilbake til en normalisert hverdag etter pandemien. Med Regjeringens hjelp kan vi skape en normalisert hverdag for mange barn og unge rundt om i det ganske land, og vi kan skape fantastisk ny skisesong for 2022, simpelthen ved at idrettsaktiviteten får gjenåpne.

Skitinget ber derfor Regjeringen om:
• At gjenåpningsplanen for norsk idrett følges, og at idrettens arbeid i gjenåpningen understøttes
• At Regjeringen holder idrettsaktiviteten åpen gjennom dialog med idretten om tilpasninger dersom en fjerde smittebølge skulle oppstå
• At Regjeringen bidrar med økonomiske midler slik at vi kan gjennomføre rekrutteringstiltak for å bringe medlemmer som har falt fra tilbake
• At Regjeringen etterkommer resolusjonen fra Idrettstinget 2021

NIF-EPI03, 03
NTB