Hopp til innhold

Skiforbundets koronaveileder

Trinn tre i myndighetenes nasjonale gjenåpningsplan iverksettes 18. juni.

Merk at flere kommuner fortsatt har strengere regler og anbefalinger, og at disse kan endres på kort varsel på grunn av smittesituasjonen lokalt. Alle klubber og medlemmer må forholde seg til tiltakene som til enhver tid gjelder i sin kommune eller den kommunen man oppholder seg.

 For aktivitet og arrangement i skiidretten gjelder følgende fra og med 18.06.:

  • Skiarrangement for alle aldersgrupper kan gjennomføres så fremt gjeldende antallsbegrensning og øvrige smittevernregler overholdes
  • (gjelder f.o.m. 20.06.) Antallsbegrensningen på et utendørsarrangement uten test eller koronasertifikat er 800, fordelt på 4 kohorter a’200. Høyere antall gjelder dersom man legger opp til koronasertifikat/testing og/eller ved faste tilviste plasser. Se link her for mer info.
  • Toppidrett kan gjennomføres som normalt for utøvere som er omfattet av toppidrettsdefinisjonen
  • Trening kan gjennomføres som normalt for alle aldersgrupper. For voksne er anbefalt gruppestørrelse utendørs 40 personer og innendørs 30 personer. Unntak fra avstandskravet gjelder der det er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten.

Personer som kommer fra kommuner/områder med forhøyet tiltaksnivå og som ikke er beskyttet, bør ikke delta på arrangement i andre kommuner. Dette gjelder ikke toppidrettsarrangement.

21. desember: Sak og video: «Best Practice» for ski-Norge

Alle arrangører av organisert idrett (treninger, samlinger, arrangement) må:
1. Gjøre en risikovurdering av aktiviteten som planlegges

2. Utarbeide smittevernplan:
    a) Sjekkliste for godt smittevern ved idrett.

Eksempel på arrangementsmanual (NB: Ikke oppdatert etter siste smittevernregler).
Arrangementsmanual (last ned Word), Last ned arrangementseksempler (XL).

3. Arrangører må forholde seg til lokale regler og sørge for nødvendig varsling og tillatelser fra lokale helsemyndigheter

Se Helsedirektorates veileder for idrett for mer informasjon og anbefalinger knyttet til utøvelse av idrettsaktivitet. 

Nyttig informasjon og maler:

  • Kompensasjonsordning
  • NIF og Vipps tilbyr gratis besøksregistreringssystemet for arrangement: qrona.nif.no.
  • Vi oppfordrer alle arrangører, medlemmer i klubber, foreldre og foresatte å gjennomføre Norges Idrettsforbunds koronavettkurs.

Plakater som klubber/lag kan printe ut og henge opp på treninger. For treninger i alpinbakker henviser vi videre til fnugg.no.

LAST NED FOR PRINT

LAST NED PDF FOR PRINT 

LAST NED PDF FOR PRINT 

Forøvrig viser vi til Norges Idrettsforbunds og myndighetenes anbefalinger.  

#GodeSammen #VedÅHoldeAvstand 💙

NIF-EPI02, 02
NTB