Hopp til innhold

Både mentorer og mentorer i kull 2 hadde fredag mange tanker om hva leder- og trenerrollen vil innebære i fremtiden. (Skjermbilde NSF)

Morgendagens Skiledere «samskaper» fremtidens trener og leder

23 nøye utvalgte trener- og lederspirer blir guidet av hver sin erfarne mentor fra idrettsverden og/eller næringslivet. Fredag hadde kull II på nytt felles, digital samling. Norges Skiforbund har for andre gang iverksatt sitt treårige mentorprogram «Morgendagens Skiledere» i samarbeid med Equinor.

Link til hovedside for «Morgendagens Skiledere».

Det er spennende å fortsette dette samarbeidet. Her utvikler vi kompetanse og kunnskap på tvers av fagfelt, sa sponsorsjef i Equinor, Cathrine Instebø som har ansvar for Equinors bidrag på mentorkompetanse og økonomisk støtte til programmet. Equinor stiller selv med to mentorer: Elisabeth Birkeland, teknologidirektør og Camilla Salthe, direktør petroleumsteknologi

Morgendagens Skiledere ble lansert i 2017. Programmet hadde i første fase en målsetting om å få på plass flere kvinnelige ledere og trenere på nasjonalt og internasjonalt nivå innen skiidretten. De 25 deltakerne fra første kull har oppnådd gode resultater.

Nå er programmet i sin andre fase, og denne gangen er målet å rekruttere unge trenere og ledere inn i sentrale posisjoner i Norges Skiforbunds organisasjon. I en periode på tre år jobber deltakerne tett med hver sin mentor, med fokus på mål og retning for en leder- og/eller trenerkarriere.

Temaet for fredagens samling var ledelse, og krav til fremtidens ledere og trenere. Etter en introduksjon til temaet fra generalsekretær i Norges Skiforbund, Ingvild Bretten Berg, ble deltakerne sendt ut i digitale grupperom for å diskutere. Engasjerte «mentier» - som trener- og lederdeltakerne kalles - og mentorer returnerte til oppsummeringen med mange gode innspill.

  «Samskaping» synes jeg er et fint begrep. Det å dele kompetanse og erfaringer med andre og ikke sitte med alt selv. I tillegg er det viktig som leder å ikke bestandig ta de diskusjonene hvor man vet at man får de svarene man vil ha, sa ledermenti Synne Dyrhaug.

  Samskaping er så spennende å diskutere, også i denne sammenhengen, at vi allerede har planlagt et nytt møte om dette, sier mentor og direktør for medborgerskap i Asker kommune, Kristin Felde. Hun har blant annet ansvar for å implementere samskaping som verktøy og metode i hele kommunen. Felde mener at nettopp samskaping blir en av de viktigste kompetansene fremtidens ledere må beherske.

                            
Ledermenti Synne Dyrhaug, mentor Kristin Felde og Generalsekretær i Norges Skiforbund Ingvild Bretten Berg. (NSF)

Deltakerne la vekt på at morgendagens skileder må kunne være der når det «blåser», og ikke vær redd for å søke råd hos de med annen kompetanse enn en selv. Andre positive lederkvaliteter som ble trukket frem var nysgjerrighet, åpenhet for utvikling og evne til tilpasning.

  Som leder beveger man seg i trekanten mellom frivilligheten, politikken og næringslivet. Man må evne å bygge team som er komplementære og som har spesialkompetanse som man trenger. En leder må også evne å ta til seg ny kompetanse selv, både når det gjelder bærekraft og digitalisering, sa Generalsekretær i Norges Skiforbund, Ingvild Bretten Berg.

                            
Deltakerne i kull 2 på sin første samling i februar 2021. Den ene halvparten har ambisjoner som   trenere, den andre halvparten som ledere (NSF)

Både ferske trenere og «ringrever» meldte seg på da temaet «fremtidens trenerrolle» ble drøftet. 

  En trener som legger vekt på lagbygging og trygghet i et prestasjonsmiljø vil bli relevant fremover. Det vil også treneren som sørger for bedre individuell oppfølging av enkeltutøveren, er faglig dyktig og har god forståelse av mental helse i toppidretten. Fremtidens trener må også klare å oversette oppdatert forskning til noe utøverne kan bruke i praksis, mente trenermenti og alpintrener Martin Fjeldberg. 

Han fikk støtte av en av mentorene og assisterende toppidrettssjef og sommeridrettssjef ved Olympiatoppen, Marit Breivik:

  Fremtidens trener må klare å balansere det å stimulere og motivere utøveren slik at de sitter i førersetet, samtidig som man gir trenerstøtte. Det skal være ålreit å holde på med idrett, enten du er toppidrettsutøver eller ei jente på ti år.

                            
Trenermenti Martin Fjeldberg, mentorer Marit Breivik og Johan Flodin (NSF)

Landslagstrener i Norges Roforbund, Johan Flodin, er blant mentorene på fjerde året og delte av sine trenererfaringer på fredagens samling:

  Jeg tror at fremtidens utøvere kommer til å ha ganske høye krav til det miljøet som man får lov å virke i. Da er det viktig å ha «psychological safety» i bakhodet, slik at man skaper et miljø som er trygt. Da tør utøveren å ta sjansen og muligheten til å utvikles.  

  Vi lever i en stresset verden, derfor tror jeg også fremtidens leder har god impulskontroll. Det er fint for utøvere å vite hvem man møter på trening. At treneren er et menneske som klarer å være den voksne i rommet, understreket Flodin.

NIF-EPI02, 02