Hopp til innhold

Erik Røste, Jesper Saltvik Pedersen og Ole Kristian Kirkerud.

Endelig i mål med finansieringen

Dette vil bli et stort løft for nasjonalanlegget. Aktivitets- og arrangementshuset i Hafjell som blir klart 22. desember vil være viktig med tanke på konkurranser og samlinger i fremtiden, for både bredde og topp.

Se video fra presentasjonen til det nye aktivitets- og arrangementshuset rett ved Hafjell Lodge fredag 26. mars.

Dette vil bli et stort løft for nasjonalanlegget. Aktivitets- og arrangementshuset i Hafjell som blir klart 22. desember vil være viktig med tanke på konkurranser og samlinger i fremtiden, for både bredde og topp.

– Dette er et stort spleiselag. Det er ingen tvil om at uten Kulturdepartementet og nasjonalanleggsmidlene som ligger i bunn og som finansierer 50 prosent av det så hadde vi ikke kommet i mål, men det er mange som har bidratt. Dette er grunnen til at vi i dag kan informere om at vi like etter påske setter spaden i jorda  til et bygg som blir en arv etter para-VM for snøidrettene, sier skipresident Erik Røste. 

Det har vært jobbet intenst for å komme i mål med finansieringen på 23,8 millioner slik at bygget kan stå ferdig til det historisk første felles para-VM i snøsport i januar 2022.

Jesper Saltvik Pedersen

Aktivitets- og arrangementshuset, som planlegges åpnet 22. desember 2021, blir et permanent flerbruks aktivitets- og arrangements hus tilpasset parautøveres behov. Bygget skal romme verksted for tilpasning av utstyr som er spesielt viktig for parautøvere, fysiorom, smørerom, lager for utstyr, kontor, møterom, garderobe og sosiale rom for utøvere, arrangører og frivillige.  Aktivitets- og arrangementshuset i nasjonalanlegget på Hafjell vil gi like muligheter for alle og på den måten være et løft for felleskapet mellom utøvere med funksjonsnedsettelser og funksjonsfriske utøvere.

Disse var til stede under presentasjonen til det nye aktivitets- og arrangementshuset i Hafjell fredag 26. mars: 
OrdførerOrdfører i Øyer kommune, ordfører Jon Halvor Midtmageli (bildet)
Kjerstin Lundgård, leder Fylkeskulturutvalget Innlandet Fylkeskommune (bildet nedenfor)
Odd Stensrud, daglig leder Hafjell Alpinsenter
Ole Kristian Kirkerud, Daglig leder Hafjell Kvitfjell AS og Prosjektleder Arrangements- og aktivitetshus HNA
Jan Erik Fossheim, leder Øyer og Tretten IL
Eiliv Furuli, nestleder Lillehammer Skiklub
Jan Petter Dahlum, DNB Sparebankstiftelsen
Erik Røste, president i NSF, styreleder i Hafjell Nasjonalanlegg AS og leder av hovedkomiteen for Para VM 2022
Marit Gjerland, anleggsrådgiver Norges Skiforbund

Finansiering av det nye bygget:
Kulturdepartementet (50 prosent)
Øyer kommune
Hafjell alpinsenter
Innlandet Fylkeskommune
Øyer og Tretten IL
Lillehammer Skiklubb
NTG
Hafjell Kvitfjell alpin AS
DnB stiftelsen

Se også omtale i GD

NIF-EPI02, 02
Foto: Hanna Johre / NTB